Δεν αξίζει να κλάψεις για κανέναν...
όσοι αξίζουν τα δάκρυά σου,
δεν θα σε κάνουν ποτέ να κλάψεις...
Αυτοί που μας πληγώνουν,
ποτέ δεν ήταν δικοί μας και όμοιοί μας...


"Ό,τι είμαστε είναι αποτέλεσμα του τι σκεφτόμαστε"

"Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους."

"Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι"

Φιλοι μου ο σημερινός εχθρός μας είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδατε κάτι που σας άγγιξε , κάτι που το θεωρείτε σωστό, ΜΟΙΡΆΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύευτε οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένετε απαθείς. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Η αλήθεια είναι μια χώρα δίχως μονοπάτι


“ Η παρατήρηση γίνεται η φλόγα που είναι η προσοχή
και που μ’ αυτήν τα ψυχολογικά τραύματα, οι πληγές, το μίσος, κατακαίγονται· φεύγουν”.
“Ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος. Αυτός ο προγραμματισμός του εγκεφάλου
(η διαμόρφωση) γίνεται από την οικογένεια,
το κοινωνικό περιβάλλον και την εκπαίδευση και κάνει το άτομο να ταυτίζεται
με κάποια θρησκεία ή να γίνεται άθεο
να γίνεται οπαδός κάποιου πολιτικού κόμματος ή αναρχικός.
Η σκέψη είναι μια υλική διαδικασία, είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του εγκεφάλου·
η ίδια δεν έχει καμιά νοημοσύνη.”
«Η αλήθεια είναι μια χώρα δίχως μονοπάτι». O άνθρωπος δεν μπορεί να τη φτάσει μέσα από οργανώσεις, μέσα από κάποια πίστη, μέσα από δόγματα, ιερωμένoυς ή τελετουργίες, ούτε και μέσα από κάποια φιλοσοφική γνώση ή ψυχολογική τεχνική. Πρέπει να τη βρει μέσα από τoν καθρέφτη των σχέσεων, μέσα από την κατανόηση τoυ περιεχομένου τoυ νoυ τoυ, με την παρατήρηση και όχι με διανoητική ψυχανάλυση ή ενδoσκοπική αυτοανάλυση.
O άνθρωπος έχει φτιάξει μέσα του σαν φράχτη προστασίας διάφορες εικόνες -θρησκευτικές, πολιτικές, προσωπικές. Αυτές εκδηλώνονται σαν σύμβολα, ιδέες, πίστεις. Τo βάρος αυτών των εικόνων κυριαρχεί πάνω στη σκέψη τoυ ανθρώπου, στις σχέσεις τoυ και στην καθημερινή τoυ ζωή. Αυτές oι εικόνες είναι oι αιτίες των προβλημάτων μας επειδή χωρίζουν τoν έναν άνθρωπo από τoν άλλoν.
Η αντίληψη πoυ έχει o άνθρωπος για τη ζωή διαμορφώνεται από τις έννοιες πoυ ήδη ενυπάρχουν στo νoυ τoυ. Τo περιεχόμενο της συνείδησής τoυ είναι όλη τoυ η ύπαρξη.
Αυτό τo περιεχόμενο είναι κoινό σε όλη την ανθρωπότητα. Η ατoμικότητα είναι τo όνομα, η μορφή και η επιφανειακή παιδεία πoυ αποκτά από την παράδοση και τo περιβάλλον τoυ. Η μοναδικότητα τoυ ανθρώπου δε βρίσκεται στην επιφάνεια, αλλά στην πλήρη ελευθερία από τo περιεχόμενα της συνείδησής τoυ, πoυ είναι κoινή για όλη την ανθρωπότητα. ‘Ετσι, o άνθρωπoς δεν είναι ξεχωριστό άτομο.
Η ελευθερία δεν είναι αντίδραση· η ελευθερία δεν είναι επιλογή. Είναι ψεύτικος o ισχυρισμός τoυ ανθρώπου ότι είναι ελεύθερος, επειδή μπορεί να διαλέξει. Ελευθερία είναι η καθαρή παρατήρηση, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς φόβο τιμωρίας ή ελπίδα ανταμοιβής.
Η ελευθερία δεν έχει κίνητρο η ελευθερία δε βρίσκεται στo τέλος της εξέλιξης τoυ ανθρώπου, αλλά υπάρχει στo πρώτο βήμα της ύπαρξής τoυ. Με την παρατήρηση αρχίζει κανείς να ανακαλύπτει την έλλειψη ελευθερίας. Η ελευθερία βρίσκεται στη χωρίς εκλογή επίγνωση της καθημερινής μας ζωής και δραστηριότητας.
Η σκέψη είναι χρόνος. Η σκέψη γεννιέται από την εμπειρία και τη γνώση, πoυ είναι αξεχώριστα δεμένες με τo χρόνo και τo παρελθόν. O ψυχολογικός χρόνoς είναι εχθρός τoυ ανθρώπoυ. Η δράση μας βασίζεται στη γνώση, άρα στo χρόνο, κι έτσι o άνθρωπος είναι πάντα σκλάβος στo παρελθόν.
Η σκέψη είναι πάντα περιορισμένη κι έτσι ζούμε σε συνεχή σύγκρουση και αγώνα. Δεν υπάρχει ψυχολογική εξέλιξη.’Oταν o άνθρωπος αποκτήσει επίγνωση της κίνησης των σκέψεών τoυ, θα δει τη διαίρεση ανάμεσα στoν σκεπτόμενο και τη σκέψη, στoν παρατηρητή και τo παρατηρούμενο, στoν εμπειρώμενo και την εμπειρία. Θα ανακαλύψει ότι αυτή η διαίρεση είναι ψευδαίσθηση.
Μόνο τότε υπάρχει καθαρή παρατήρηση, πoυ είναι άμεση αντίληψη χωρίς σκιά από τo παρελθόν ή από τo χρόνo. Αυτή η άχρoνη αντίληψη φέρνει μια βαθιά ριζική αλλαγή στo νoυ.
Η ολοκληρωτική άρνηση είναι η ουσία τoυ θετικoύ. ‘Oταν υπάρχει άρνηση όλων εκείνων των πραγμάτων πoυ έχει γεννήσει ψυχολογικά η σκέψη, μόνο τότε υπάρχει αγάπη, πoυ είναι συμπόνια, πάθoς και νοημοσύνη.
Jiddu_KrishnamurtO Jiddu Krishnamurti γεννήθηκε τo Μάιo τoυ 1895 στo Μαντάναπαλι, κoντά στo Μαντράς. Η μητέρα τoυ πέθανε τo 1905 και o πατέρας τoυ, την επόμενη χρονιά, πήγε μαζί με τoυς τέσσερεις γιους τoυ να ζήσει στo ‘Αντιαρ, όπου ήταν τα κεντρικά γραφεία της Θεoσoφικής Εταιρείας. Λίγο αργότερα ο Krishnamurti  υιοθετήθηκε από την Αnnie Besant, πρόεδρο της Θεοσοφικής που είχε πειστεί ότι τo αγόρι ήταν ο παγκόσμιος διδάσκαλος που περίμεναν οι θεοσοφιστές. Τρία χρόνια αργότερα τον πήγαν στην Αγγλία για να μορφωθεί, (sic ) ενώ ίδρυσαν στο όνομά του το Τάγμα τoυ Αστέρoς της Ανατoλής που αριθμούσε χιλιάδες οπαδούς. Το 1929, όμως, ύστερα από 18 χρόνια ο  Krishnamurti το διέλυσε και επέστρεψε όλη την περιουσία του πίσω στους δωρητές της. Η αναγγελία της διάλυσης, εκείνη την ημέρα είναι το πιο πάνω κείμενο …
Από τότε o Krishnamurti-και μέχρι το θάνατό του, το Φεβρουάριο του 1986- συνέχισε να ταξιδεύει σε όλο τoν κόσμο μιλώντας, συζητώντας και ακούγοντας αναρίθμητους ανθρώπους που ήθελαν να τoν δουν. Μιλούσε όπου τον καλούσαν -σε ιδιώτες και μικρά σχολεία ή σε μέρη όπως Πανεπιστήμια ή τo Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στo Los Αlamos και τον Ο.Η.Ε. που τον παρασημοφόρησε για το έργο του, λίγο πριν πεθάνει, το 1985.
Ο Krishnamurti ανέπτυξε τη μοναδική, πραγματικά, διδασκαλία του αντλώντας από την ίδια του την ύπαρξη και τη ζωή του, αφού δεν είχε διαβάσει κανενός είδους φιλοσοφικό ή θρησκευτικό βιβλίο. ‘Έως τώρα έχουν εκδοθεί γύρω στα 80 δικά του βιβλία, ενώ τα περισσότερα έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες σε όλο το κόσμο. Υπάρχουν επίσης καταγραμμένες σε βιντεοκασέτες και κασέτες ήχου, δημόσιες ομιλίες του και προσωπικές συζητήσεις του με διάφορους επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους, ενώ γι’ αυτόν έχουν γράψει κείμενα ο ΄Αλντους Χάξλεϋ, ο Χένρυ Μίλλερ, η ‘Αιρις Μέρντοχ κ.ά.
O Krishnamurti ήταν ένας παγκόσμιος διδάσκαλος. Παρ’ όλο που είχε γεννηθεί από Ινδούς γονείς δε σταμάτησε να δηλώνει ότι δεν είχε καμιά εθνικότητα, ότι δε συνέχιζε καμιά παράδοση και δεν ανήκε σε καμιά ομάδα. Ο ίδιος έζησε όλα όσα έλπιζε πως θα μάθουν εκείνοι που τον άκουγαν. Μα Παρατηρώντας το Ολοφάνερο, κάποιοι ελεύθεροι άνθρωποι, αντιλαμβάνονται πως αυτή η ουτοπία που ο Krishnamurti -μα και όλοι οι σοφοί άνθρωποι που παρέλασαν επάνω στο πρόσωπο της γης-  με τόση ζέση την δίδαξε, αυτή επιμένει να παραμένει ουτοπία.
sol
Διάβασε ακόμη σχετικά
Καζαντζάκης Νίκος. Συνεπής στον Εαυτό του Αιρετικός, ούτε λόγος ! Φασίστας; Ναι! Κομμουνιστής; Σίγουρα! Εθνικιστής; Δεν υπάρχει αμφιβολία! Θρησκευόμενος; Μέχρι τα μπούνια! Άθεος; Ε, καλά τώρα! Όλα αυτά ένα μονάχα άτομο; …και βέβαια, όταν μιλάμε για τον Νίκο Καζαντζάκη.
Νίκολα Τέσλα O Προμηθέας του Ηλεκτρισμού  Όταν ο μεγαλοτραπεζίτης Τζον Πίερποντ Μόργκαν, που αρχικά χρηματοδότησε το σχέδιο του εφευρέτη στο Γουόρντεκλιφ του Λονγκ Άιλαντ, πληροφορήθηκε πως ο στόχος του Τέσλα ήταν η ασύρματη μεταφορά ενέργειας ρώτησε τον εφευρέτη: «Ποιος θα πουλάει την ενέργεια στους αποδέκτες της;» «Κανείς», απάντησε με ειλικρίνεια ο Τέσλα …
Κωνσταντίνος Καβάφης ο Αλεξανδρινός  Ο Κ. Καβάφης έχει αποκτήσει, με την λεπτότατα ειρωνική πένα του, το κύρος, την αίγλη ενός παγκόσμιου ποιητή, στοχαστή, ποιητικού πεζογράφου. Η γοητεία της ποίησης του Καβάφη, δυστυχώς έγινε γνωστή στους Έλληνες από τους Ευρωπαίους, γύρω στο 1960, όταν αυτοί μετέφρασαν τα έργα του, σε όλες τις τότε γνωστές γλώσσες, από το 1910. Σήμερα είναι μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
Αιθέρας vs Σχετικότητα και orgonites   Ο Tesla θεωρούσε πως, «Ένας ασύρματος πομπός δεν παράγει ερτζιανά κύματα, τα οποία είναι ένας μύθος, αλλά ηχητικά κύματα στον αιθέρα, που συμπεριφέρονται με κάθε τρόπο σαν αυτά στον αέρα, εκτός από το ότι, λόγω της μεγάλης ελαστικής δυνάμεως και εξαιρετικά μικρής πυκνότητας του μέσου, η ταχύτητα τους είναι αυτή του φωτός».
πηγη

Φυσικό Κεφάλαιο


Η εμπορευματοποίηση των ποταμών και της βροχής μας μειώνει όλους. Όχι όλους, μόνο τους Έμψυχους,
οι Επιτυχημένοι ψυχοπαθείς, απολαμβάνουν να καταστρέφουν, με το “γάντι”
“Ο πρώτος άνθρωπος που περιέφραξε ένα κομμάτι γης και σκέφτηκε να πει “αυτό είναι δικό μου”
και βρήκε ανθρώπους τόσο αφελείς ώστε να τον πιστέψουν
ήταν ο πραγματικός θεμελιωτής της πολιτικής κοινωνίας.
Από πόσα εγκλήματα δεν θα είχε γλιτώσει το ανθρώπινο γένος αν κάποιος είχε βγάλει τους πασσάλους
και σκεπάσει με χώμα τα χαντάκια και φώναζε στους συνανθρώπους του.
Προσοχή στα λόγια αυτού του απατεώνα, είστε χαμένοι αν ξεχάσετε
ότι οι καρποί της γης ανήκουν σε όλους και η ίδια η γη σε κανέναν”
George Monbiot από
guardian.co.uk.
Οι πληρωμές για “υπηρεσίες οικοσυστήματος” μοιάζουν με το προοίμιο της μεγαλύτερης όλων των ιδιωτικοποιήσεων, της πλήρους ιδιωτικοποίησης της φύσης. Ο Jean Jacques Rousseau θα αναγνώριζε αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν είναι η γη που περικλείουν οι απατεώνες, αλλά όλος ο υπόλοιπος φυσικός κόσμος. Σε πολλές χώρες, και ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, η φύση αποτιμάται και εμπορευματοποιείται, έτσι ώστε να μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά.
Η προσπάθεια ξεκίνησε με ζήλο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Με κόστος £ 100.000, ανέθεσε σε μια ερευνητική εταιρεία να βγάλει μια συνολικά ετήσια τιμή για τα οικοσυστήματα της Αγγλίας. Αφού πήρε τα χρήματα, η εταιρεία ανέφερε ότι αυτή η άσκηση ήταν “θεωρητικά δύσκολο να ολοκληρωθεί και ότι, κατά την άποψη ορισμένων, δεν ήταν μια θεωρητικά σωστή προσπάθεια”. Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα της Αγγλίας, τόνισε, “μπορεί στην πραγματικότητα να είναι άπειρης αξίας”.
Αυτή η σπάνια αναλαμπή κοινής λογικής δεν κατάφερε να αποθαρρύνει τη σημερινή κυβέρνηση από την προσπάθεια να βάλει πρώτη μια τιμή στη φύση και, στη συνέχεια, να δημιουργησεί μια αγορά στην διάθεσή της. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τώρα μια Επιτροπή Φυσικού Κεφαλαίου, μια Ομάδα Εργασίας για τα Οικοσυστήματα και ένα εμπνευσμένο νέο λεξιλόγιο.
Δεν την ονομάζουμε πια φύση, τώρα ο σωστός όρος είναι “φυσικό κεφάλαιο”. Οι φυσικές διεργασίες έχουν γίνει “υπηρεσίες του οικοσυστήματος”, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο για να μας εξυπηρετούν. Λόφοι, δάση και λεκάνες απορροής ποταμών είναι τώρα “πράσινες υποδομές, ενώ η βιοποικιλότητα οι οικότοποι είναι “κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων” μέσα σε μια “αγορά οικοσυστημάτων”. Σε όλα θα δοθεί μια τιμή και όλα θα γίνουν εξαργυρώσιμα.
Το επιχείρημα υπέρ αυτής της προσέγγισης είναι συγκροτημένο και ευλογοφανές. Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν το φυσικό κόσμο σα να μην αξίζει τίποτα. Τιμολογώντας τη φύση και ενσωματώνοντας αυτή την τιμή στο κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών δημιουργείται ένα οικονομικό κίνητρο για την προστασία της. Σίγουρα είναι ελκυστικό, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το κράτος. Η Ομάδα Εργασίας για την Αγορά Οικοσυστημάτων κάνει λόγο για “σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε αγορές που σχετίζονται με τη φύση – της τάξης των δισεκατομμυρίων λιρών σε παγκόσμιο επίπεδο”.
Η εμπορευματοποίηση, η οικονομική μεγέθυνση, οι αφηρημένη οικονομία, η εξουσία των εταιρειών: αυτές δεν είναι οι διαδικασίες που οδηγούν την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση; Τώρα μας λένε ότι για να σωθεί η βιόσφαιρα χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτές.
Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων μου φαίνονται σαν το προοίμιο της μεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης από τότε που ο απατεώνας του Rousseau αξίωσε για πρώτη φορά την αποκλειστικότητα πάνω στη γη. Η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να περιγράφει τους ιδιοκτήτες γης ως “πάροχους” των υπηρεσιών οικοσυστήματος, σα να είχαν δημιουργήσει τη βροχή και τους λόφους και τα ποτάμια και την άγρια ​​φύση που τους κατοικεί. Θα πληρώνονται για τις υπηρεσίες αυτές, είτε από την κυβέρνηση είτε από “χρήστες”. Ακούγεται σαν το σχέδιο για το ΕΣΥ.
Η ιδιοκτησία γης από την εποχή του πρώτου απατεώνα περιλάμβανε την σταδιακή συσσώρευση αποκλειστικών δικαιωμάτων, τα οποία κατασχέθηκαν από το λαό. Οι πληρωμές για υπηρεσίες οικοσυστήματος προεκτείνουν την καταπάτηση με το διορισμό του ιδιοκτήτη της γης ως ιδιοκτήτη και υποκινητή της άγριας ζωής, της ροής του νερού, του κύκλου του άνθρακα, των φυσικών διεργασίων που προηγουμένως θεωρούνταν ότι ανήκουν σε όλους και σε κανέναν.
Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Μόλις ένας πόρος έχει εμπορευματοποιηθεί, έρχονται οι κερδοσκόποι και οι έμποροι. Η Ομάδα Εργασίας για την Αγορά Οικοσυστημάτων μιλά τώρα για “αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής εξειδίκευσης του Σίτυ για να αξιολογηθούν οι τρόποι που αυτές οι ανάμικτες πηγές εσόδων και τιτλοποιήσεις ενισχύουν την απόδοση της επένδυσης ενός περιβαλλοντικού ομολόγου” . Αυτό δίνει μια ιδέα για το πόσο μακριά αυτή η διαδικασία έχει προχωρήσει – και για τη μπουρδολογία που έχει αρχίσει να παράγει.
Ήδη η κυβέρνηση αναπτύσσει μια αγορά για την εμπορία της άγριας ​​ζωής, πειραματιζόμενη με αυτό που αποκαλεί “αντιστάθμιση της βιοποικιλότητας”. Αν μια μεταλλευτική εταιρεία θέλει να καταστρέψει ένα σπάνιο λιβάδι, για παράδειγμα, μπορεί να αγοράσει άφεση αμαρτιών πληρώνοντας κάποιον για να δημιουργήσει ένα άλλο κάπου αλλού (σημ.: αυτό συμβαίνει ήδη, και εδώ στην Ελλάδα). Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι αυτές οι ανταλλαγές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για να αντισταθμιστεί μια “πραγματικά αναπόφευκτη ζημία” και “δεν πρέπει να γίνουν μια άδεια για καταστροφή”. Αλλά από τη στιγμή που η βασική αρχή έχει καθιερωθεί  και η αγορά λειτουργεί, για πόσο καιρό θα εκτιμούν ότι η αυτή η γραμμή θα κρατήσει; Η φύση, κάτω από αυτό το σύστημα, θα γίνει εμπορεύσιμη όπως όλα τα άλλα.
Όπως και άλλες πτυχές του νεοφιλελευθερισμού, η εμπορευματοποίηση της φύσης ματαιώνει τη δημοκρατική επιλογή. Δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να υποστηρίζουμε ότι ένα οικοσύστημα ή ένα τοπίο πρέπει να προστατευθεί γιατί μας δίνει απόλαυση και θαυμασμό. Θα μας πούνε ότι η εγγενής του αξία έχει ήδη υπολογιστεί και, χωρίς αμφιβολία, ότι αποδεικνύεται πως αξίζει λιγότερο από ό,τι οι άλλες χρήσεις για τις οποίες θα μπορούσε να διατεθεί η γη. Η αγορά μίλησε: τέλος της συζήτησης.
Όλα αυτά τα μπερδεμένα, υποκειμενικά θέματα, οι κινητήριες δυνάμεις της δημοκρατίας, θα επιλυθούν σε μια στήλη με αριθμούς. Οι κυβερνήσεις δεν θα χρειάζεται να ρυθμίσουν. Η αγορά θα πάρει τις αποφάσεις που οι πολιτικοί αποφεύγουν. Αλλά το εμπόριο είναι ένας άστατος αφέντης, και δεν ανταποκρίνεται σε κανέναν παρά μόνο  σε εκείνους με τα λεφτά. Η κοστολόγηση και πώληση της φύσης αποτελεί άλλη μια μεταβίβαση εξουσίας στις εταιρείες και τους πολύ πλούσιους.
Μας μειώνει, μειώνει τη φύση. Μετατρέποντας τον φυσικό κόσμο σε μια θυγατρική της εταιρικής οικονομίας, επαναβεβαιώνει το βιβλικό δόγμα της κυριαρχίας. Τεμαχίζει τη βιόσφαιρα σε συστατικά εμπορεύματα: ήδη η ομάδα εργασίας της κυβέρνησης μιλάει για “διαχωρισμό” των υπηρεσιών οικοσυστήματος, έναν όρο που δανείστηκε από προηγούμενες ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό μπορεί να έχει νόημα από οικονομική άποψη. Δεν έχει κανένα οικολογικό νόημα. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε για το φυσικό κόσμο, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε ότι οι λειτουργίες του δεν μπορούν να διαχωριστούν με ασφάλεια.
Σπάνια θα είναι τα λεφτά που θα βγουν από την προστασία της φύσης συγκρίσιμα με τα λεφτά που βγουν από την καταστροφή της. Η φύση προσφέρει χαμηλά ποσοστά απόδοσης σε σύγκριση με άλλες επενδύσεις. Αν επιτρέψουμε να μετατοπιστεί η συζήτηση  από τις αξίες στην αξία – από την αγάπη στην απληστία – παραχωρούμε το φυσικό κόσμο στις δυνάμεις που τον καταστρέφουν.
Τραβήξτε τους πασσάλους, γεμίστε το χαντάκι, πάλι μας εξαπατούν.
———————

Αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζουμε δεν θα τραβήξεις κανέναν πάσσαλο, μα θα τρέξεις να προφτάσεις να βάλεις όσο περισσότερους μπορείς. Αυτό που σε περιμένει σαν συνεπακόλουθο, είναι η καταστροφή σου. Το κείμενο είναι πολύ σημαντικό, με πολύ βαθύ νόημα και λογικά φιλοσοφημένη σκέψη, αλλά όχι φυσικά για τις Οργανικές Πύλες που  δημιουργούν αυτό τον όλεθρο για τους έμψυχους και την φύση που μας φιλοξενεί και δεν ανήκει σε κανέναν και σε όλους.
Αν ο έμψυχος άνθρωπος δεν καταφέρει να ελευθερωθεί από αυτή την κόλαση που αποκαλούν κυνικά “κόσμο”, τουλάχιστον ας ζήσει αποστασιοποιημένος ! Είναι το λιγότερο που οφείλει να κάνει σεβόμενος την θεά Γη, την μάνα που τον φιλοξενεί.
Το αλίευσα από το  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
6  5
7  9
11  10
Διάβασε ακόμη και εκτός από το να προβληματιστείς (αν το καταφέρεις) Δ Ρ Α Σ Ε
O Άλλος Κόσμος, Σκοτεινή Υλη  Σύμφωνα με τους «ειδικούς» τού κόσμου μας (αστρονόμους, φυσικούς, επιστήμονες κλπ), το σύμπαν μας αποτελείται 21% από «Σκοτεινή Υλη». Αυτοί οι ειδικοί δεν μπορούν να πουν τι είναι η «Σκοτεινή Υλη», αλλά ξέρουν ότι είναι αόρατη, βρίσκεται εδώ και δεν ξέρουν το πως επηρεάζει τον «Αληθινό μας Κόσμο»
“Το Κοσμικό Φίδι” και το DNA  Το Κοσμικό Φίδι του Jeremy Narby ρίχνει μια σοβαρή ματιά στο πως η Νευρογεννετική Συνείδηση πληροφορεί την ευαισθητοποίηση, την γνώση τον συμβολισμό και την κουλτούρα. Η σύγκριση του των αρχαίων κοσμικών μύθων του φιδιού με την γενετική κατάσταση κάθε ζώντος κυττάρου αποκαλύπτει τον Βιομοριακό μάγο πίσω από την κουρτίνα της καθημερινής ζωής.
Η Επανάσταση του Παλιμπαιδισμού  …δηλαδή “πιασ’ τ’ αυγό και κούρευτο” … Η επανάσταση του εωσφόρου αυγερινού, εναντίον του θεού, το τουρλουμπούκι των θρησκειών και οι παλιμπαιδίζοντες επαναστάτες ! Πόσο γέλιο να αντέξει ο άνθρωπος που “θέλει ν αγιάσει κι τα πλοκάμια του εωσφόρου δεν τον αφήνουν;”
Ολόκληρος ο κόσμος είναι εντελώς δικό σου δημιούργημα. Άλλαξε τον  Πριν από δύο χρόνια, άκουσα για κάποιον θεραπευτή στη Χαβάη που θεράπευσε μια ολόκληρη πτέρυγα επικίνδυνων ψυχασθενών, χωρίς να δει ποτέ κάποιον από αυτούς. Ο ψυχολόγος μελετούσε τον φάκελο του ασθενή και μετά έψαχνε μέσα στον εαυτό του για να δει πώς δημιούργησε την ασθένεια αυτού του ατόμου. Καθώς βελτιωνόταν ο ίδιος, ο ασθενής θεραπευόταν.
πηγη

Υπάρξεις που καταρρίπτουν τους ανθρώπινους νόμους


Η μαγική ερώτηση όταν εμπλέκεσαι στην ρουτίνα υπερβολικά
και τα εμπόδια φαντάζουν ανυπέρβλητα είναι:
Τι είναι αυτό που κάνει τη θαλασσολιμόζα να μεταναστεύει
καλύπτοντας απόσταση 13.000 χιλιομέτρων χωρίς στάση
από την Αλάσκα στην Ν.Ζηλανδία, κόντρα σε θυελλώδεις ανέμους;
Το αρκτικογλάρονο διανύει κοντά στα 2,9 εκατομμύρια χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσο δηλαδή ένα διαστημόπλοιο που κάνει τη διαδρομή Γη Σελήνη- Γη τρεις φορές.
Ο αιθαλόμυχος, πετά περισσότερα από 74.000 χιλιόμετρα τον χρόνο. Τα αποδημητικά πουλιά εντυπωσιάζουν με τα ρεκόρ τους, ενώ και οι κροκόδειλοι δεν πάνε πίσω. Οι κροκόδειλοι που κατοικούν σε όλα τα νησιά του Νότιου Ειρηνικού, τα οποία απέχουν μεταξύ τους αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, καλύπτουν αυτές τις αποστάσεις χρησιμοποιώντας τα ωκεάνια ρεύματα.
Μία ερώτηση  που προκύπτει σχετικά με τα πολυήμερα αυτά ταξίδια των πουλιών είναι η τροφή που χρειάζονται. Τα πουλιά πετούν χωρίς στάση για πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Ύστερα από συστηματική παρατήρηση μάθαμε πως η θαλασσολιμόζα μεγεθύνει το συκώτι και τα εντόσθια της καθώς τρώει για να αναπτύξει τους μυς του θώρακα και να μετατρέψει την τροφή της σε λίπος.
Έτσι, όταν είναι έτοιμη να πετάξει, το 55% του σώματός της αποτελείται από λίπος. Στη διάρκεια του ταξιδιού, «τρώει» τα όργανά της, τα οποία μικραίνουν κατά το ένα τέταρτο. Για να ταξιδέψουν πιο γρήγορα, εκμεταλλεύονται με εκπληκτική ακρίβεια τον καιρό, τις καταιγίδες και τους ανέμους. Ανά πάσα στιγμή, γνωρίζουν πού βρίσκονται, σα να διαθέτουν μια άλλη αίσθηση, άγνωστη με μια πρώτη ματιά. Αλλά δεν είναι έτσι, την ίδια αίσθηση έχει και ο άνθρωπος, μόνο που έχει πάψει να ζει σύμφωνα με τους νόμους της φύσης -άρα έχει αποκοπεί απ αυτήν-  αλλά με τους αφύσικα τεχνητούς νόμους των πόλεων του.
Εντυπωσιακές είναι και οι αποστάσεις που καλύπτει συγκεκριμένο είδος κροκοδείλου στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, που ζει σε ποταμούς και τις εκβολές τους. Η παρουσία του καλύπτει 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό, τα νησιά Φίτζι, την Ανατολική Ινδία, τη Νότια Κίνα και τη Βόρεια Αυστραλία. Έχουν καταγραφεί οι διαδρομές τους με δορυφόρους και υποθαλάσσια μηχανήματα που ηχογραφούν τις κινήσεις τους.
Ένας κροκόδειλος μήκους 4,02 μέτρων ταξίδεψε 620 χιλιόμετρα σε 23 μέρες εκμεταλλευόμενος ένα σύστημα ρευμάτων. «Αυτοί οι κροκόδειλοι δεν είναι δεινοί κολυμβητές αλλά μπορούν να επιβιώσουν για πολύ καιρό χωρίς τροφή και νερό όταν βρίσκονται στη θάλασσα και ταξιδεύουν πάνω στα ρεύματα. Έτσι εξηγούνται και οι μετακινήσεις τους σε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διάρκεια της εξελικτικής τους πορείας», λέει ο καθηγητής Χάμις Κάμπελ  …και οι κροκόδειλοι διαθέτουν την ίδια ακριβώς αίσθηση και σε συντονισμό με την φύση πετυχαίνουν αποτελέσματα που ξαφνιάζουν τον λογικό και παγ(ι)ωμένο άνθρωπο.
Οι φάλαινες. Το ρεκόρ μετανάστευσης στα θηλαστικά ανήκει στις γκρίζες φάλαινες. Κάθε χρόνο διασχίζουν 22.000 χιλιόμετρα από τη χερσόνησο της Μπάχα Καλιφόρνια στο Μεξικό μέχρι την Αρκτική. Στην ξηρά, το αντίστοιχο ρεκόρ κατέχει ο τάρανδος, που καλύπτει 39.000 χιλιόμετρα τον χρόνο. Οι θαλάσσιες χελώνες ταξιδεύουν ως και 27.000 χιλιόμετρα για να βρουν τροφή, ενώ οι πεταλούδες μονάρχης πετούν από τις ΗΠΑ στο Μεξικό επί τέσσερις μήνες.
Τι διαθέτουν, ποιά αίσθηση είναι αυτή που τα κάνει να κατορθώνουν, τόσο ακατόρθωτα για τον ανθρώπινο νου αποτελέσματα;
Η ΘΕΛΗΣΗ ή αλλιώς η ΠΡΟΘΕΣΗ και η σύνδεση με την μητέρα φύση.
Αυτό που ο άνθρωπος έχει αντικαταστήσει με την πίστη και την σύνδεση με το τσιμέντο των πόλεων.
Η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με εύλογα και αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολύ κακή γνώμη για τον εαυτό τους και για τις ικανότητες τους σε σύγκριση με αυτό που πραγματικά είναι. Μιλώ για Έμψυχους ανθρώπους και όχι για Οργανικές Πύλες, γιατί αυτές ξέρουμε πολύ καλά τι είναι, άβουλα όντα, κελύφη, μαριονέτες, που οι δεκάδες καταλήψεις τους τις προστάζουν τι να κάνουν και τι όχι, παρασύροντας στον καταστροφικό χορό τους και όσους Έμψυχους δυστυχείς τις περιτριγυρίζουν.
Ας τις αφήσουμε στον κόσμο της παράνοιας που ζουν και ας ασχοληθούμε με τους Έμψυχους Ανθρώπους. Σε αυτούς άλλωστε εναπόκειται το καθήκον να ελευθερωθούν από τα δεσμά του δημιουργού, να ενωθούν ξανά με την πηγή απ όπου τους απέκοψαν και γι αυτό χρειάζεται Θ Ε Λ Η Σ Η + Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, τίποτε άλλο.
Κάνε τις Δυσκολίες Τροχοπέδη ή Εφαλτήριο Όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες στο να επιλύσεις ένα πρόβλημα που σε βασανίζει και που θέλεις να το ξεπεράσεις, χρειάζεται αρχικά να έχεις την ικανότητα -Ενέργεια- να Διακρίνεις την λύση, αλλά το σημαντικότερο είναι, να απομονώσεις το εγώ που συνήθως δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλ. χρειάζεται Διάκριση και Αποστασιοποίηση κι αυτό δεν είναι απλώς θέμα μόρφωσης, ενημέρωσης, ή συμβουλών, αλλά θέμα Πρόθεσης, Αισθήματος και Ενέργειας, που να εξασφαλίσουν την συνειδητοποίηση της λύσης.
Δηλαδή η επίλυση μιας δυσκολίας απαιτεί την άνοδό σε ένα υψηλότερο Ενεργειακό επίπεδο Συνειδητότητας και ενεργοποίησης της Θέλησης ή Πρόθεσης. Απαιτεί ταυτόχρονα, την βελτίωση ως άνθρωπος και την απομάκρυνση από το Εγώ.
μεταναστες (10)  μεταναστες (11)
μεταναστες (1)  μεταναστες (2)
μεταναστες (3)  μεταναστες (12)
μεταναστες (4)  μεταναστες (5)
μεταναστες (8)  μεταναστες (9)
μεταναστες (6)  krokodeilos280111
Διάβασε ακόμη για αύξηση της κατανόησης
Βλέπεις με τον Εγκέφαλο  Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται και επικοινωνούν με έννοιες και όρους που έχουν αποδειχθεί ψευδείς, από την εποχή της ύπαρξης τους, όποια κι αν είναι αυτή.  Οι άνθρωποι σκέφτονται και θεωρούν το χρόνο και το χώρο σαν κάτι ξεχωριστό και ανεξάρτητο. Πιστεύουν πως ζούμε σε τρεις διαστάσεις, παρ όλο που η επιστήμη έχει αποδείξει πως ο χρόνος είναι η τέταρτη διάσταση. Εξακολουθούν να πιστεύουν πως η ύλη είναι κάτι το διαρκές, όταν οι επιστήμονες γνωρίζουν πως η ύλη δεν είναι παρά μία άλλη εκδήλωση ενέργειας, και όχι μόνο οι επιστήμονες αλλά και οι φιλόσοφοι όλων των εποχών αυτό λένε. Η ύλη είναι ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Οι Σκέψεις Είναι Δημιουργία   Κάποια στιγμή όμως ανακαλύψαμε πως τα πράγματα δεν λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Ανακαλύψαμε πως κάποιοι άλλοι άνθρωποι, δεν βασανίζονται και απολαμβάνουν την ζωή, και μια ζωή αφθονίας, ευημερίας και ευτυχίας. Τι διαφορετικό κάνουν από εμάς; Τι έχουν; Τίποτε. Απλώς αποφάσισαν κάποια στιγμή να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να γίνουν…
Η σωκρατική θεώρηση για τον άνθρωπο  Η προσπάθεια του Σωκράτη να προσεγγίσει την εσώτερη ύπαρξη του ανθρώπου και να γνωρίσει τον αληθινό εαυτό, καθώς και η αποκλειστική ενασχόλησή του με τα ανθρώπινα μαρτυρούν για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του στοχασμού του, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σωκρατικός ανθρωποκεντρισμός δεν καταλήγει σε άκρο υποκειμενισμό.
Ναρκωτικά vs Πνευματικότητα  Τα εθισμένα στα ναρκωτικά άτομα, είναι χαμένα γι’ αυτή τη ζωή. Όταν η επήρεια του ναρκωτικού εξασθενίζει, η ζωή φαίνεται σκληρή, εγκληματική και δύσκολη. Δραπετεύουν πίσω στον ονειρικό τους κόσμο, όπου εκπληρώνουν κάθε επιθυμία χωρίς μόχθο ή ευθύνη. Τέτοια άτομα χάνουν όλη την πνευματική τους ανάπτυξη και είναι εντελώς άχρηστα για τη κοινωνία.
πηγη

Μυστική ΚρήτηΤρεις φορές έχω κάνει τον γύρο της Κρήτης, μαζί με φίλους και συνεργάτες, για εξερευνητικούς σκοπούς, αναζητώντας τη Μυστική Κρήτη. Το γενικό συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι ότι τα μεγάλα μυστικά – όσο και οι μεγάλες ομορφιές – του νησιού, είναι στην ορεινή Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένας τόπος μοναδικός στην Ελλάδα και στον κόσμο, που συνδυάζει τόσα πολλά επίπεδα ατμοσφαιρών για τον ονειροπόλο ταξιδιώτη, που δεν θα μου έφτανε ένα ολόκληρο βιβλίο για να αναλύσω τα πράγματα που έμαθα και είδα εκεί, τα πράγματα που «διδάχθηκα» από την Κρητική γη κι από τους Κρητικούς.
Η προσωπική γνώμη μου είναι ότι η Κρήτη έπαιξε στο μακρινό παρελθόν καθοριστικότατο ρόλο για την ανθρωπότητα, και πρόκειται να ξαναπαίξει σημαντικό «υπερβατικό» ρόλο στο άμεσο μέλλον για τον κόσμο. (Μέχρι και ο μεγαλύτερος δημιουργός της επιστημονικής φαντασίας, ο Φίλιπ Κ. Ντικ, στο τελευταίο του βιβλίο λίγο πριν πεθάνει, το Valis (Vast Active Living Intelligence System), προς το τέλος του βιβλίου, μιλά για την Κρήτη. Οι αναγνώστες της υπερβατικής Φανταστικής Λογοτεχνίας θα πρέπει να ρίξουν μια ματιά εκεί…).

συνεχεια στο μια σταλα

Με την ελληνική μυθολογία «θωρακίζει» η ΕΚΤ τα ευρω-χαρτονομίσματα

 Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ότι όλα τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ που θα τυπώνονται από το 2013 θα έχουν στο υδατογράφημα την Ευρώπη.
Η μυθική κόρη του Φοίνικα -την οποία απήγαγε ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο, σύμφωνα με πληροφορίες θα αντικαταστήσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια που βρίσκονται τώρα στα χαρτονομίσματα του ευρώ.

Η μορφή της Ευρώπης βρίσκεται ήδη στα ελληνικά κέρματα των δύο ευρώ, το παρατσούκλι της είναι «διορατική» και επιλέχθηκε να κοσμήσει τα υδατογραφήματα των χαρτονομισμάτων επειδή η τοποθέτηση προσώπου και όχι σχεδίου επάνω τους, καθιστά την πλαστογράφησή τους δυσκολότερη.

Τι κι αν η Ελλάδα δεν πάει καλά οικονομικά, τι κι αν όλοι οι Ευρωπαίοι ρίχνουν τα βέλη τους εναντίον της, κατηγορώντας την για τη γενίκευση της κρίσης…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τα "Μετεωρολογικά" του Αριστοτέλη και οι επιστημονικές γνώσεις της εποχής του

ImageΈχουμε στις μέρες μας την ευκαιρία να γνωρίζουμε ένα σημαντικό μέρος των επιστημονικών γνώσεων της Αρχαίας Ελλάδας, που ο Αριστοτέλης θεωρεί δεδομένο ότι πρέπει να γνωρίζουν οι επιστήμονες τις εποχής του! Το βιβλίο του Αριστοτέλη «Μετεωρολογικά» ξεκινάει με έναν άκρως εντυπωσιακό πρόλογο, από τον οποίο θα μπορούσαμε να εξάγουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, ως προς το επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων των προγόνων μας.
Σήμερα λοιπόν, μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίζουμε ένα σημαντικό μέρος των επιστημονικών γνώσεων της Αρχαίας Ελλάδας, που ο Αριστοτέλης θεωρεί δεδομένο ότι πρέπει να γνωρίζουν οι επιστήμονες τις εποχής του.
Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ πάσης κινήσεως φυσικῆς, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσμημένων ἄστρων καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς, καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται πρότερον.
Σε ό,τι αφορά στα φυσικά πρώτα αίτια, όπως και κάθε κίνηση που συμβαίνει στην φύση, επιπλέον σε ό,τι αφορά στην ουράνια πορεία των άστρων που στολίζουν το Σύμπαν, όπως επίσης και σε ό,τι αφορά στα υλικά στοιχεία των άστρων, δηλαδή από πόσα στοιχεία αποτελούνται και ποια είναι αυτά, αλλά και τον τρόπο της μεταξύ τους μεταβολής, (από ύλη σε ενέργεια) και περί της κοινής τους γέννησης και της κοινής καταστροφής τους που θα επέλθει, όλα αυτά τα εξετάσαμε προηγουμένως.
λοιπὸν δ' ἐστὶ μέρος τῆς μεθόδου ταύτης ἔτι θεωρητέον,
Ό,τι υπολείπεται, στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί, ας το εξετάσουμε τώρα καθότι θα αποτελεί και αυτό μέρος της ίδιας μεθόδου που χρησιμοποιήσαμε για να εξετάσουμε τα προηγούμενα,
ὃ πάντες οἱ πρότεροι μετεωρολογίαν ἐκάλουν·
Δηλαδή αυτό που όλοι οι προηγούμενοι φυσικοί φιλόσοφοι ονόμαζαν «Μετεωρολογία».
ταῦτα [338b.20]δ' ἐστὶν ὅσα συμβαίνει κατὰ φύσιν μέν,
Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν στον ουρανό, αφενός μεν σε ό,τι αφορά στην φύση τους,
ἀτακτοτέραν μέντοι τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμάτων,
παρόλο που η φύση τους είναι πιο πολύπλοκη της αρχικής υπόστασης των στοιχείων από τα οποία προήλθαν,
Όπως είναι γνωστό, τα ουράνια σώματα ξεκίνησαν από απλά χημικά στοιχεία και στην συνέχεια, μέσω των μεταξύ τους χημικών ενώσεων, δημιούργησαν άπειρα πολύπλοκα στοιχεία.
περὶ τὸν γειτνιῶντα μάλιστα τόπον τῇ φορᾷ τῇ τῶν ἄστρων,
όσον αφορά στην ουράνια περιοχή που γειτονεύει με τον πλανήτη Γη και περιέχει τις τροχιές των αστρικών σωμάτων,
οἷον περί τε γάλακτος καὶ κομητῶν
όπως για παράδειγμα, τις τροχιές των αστέρων του γαλαξία μας, αλλά και τις τροχιές των κομητών (του ηλιακού μας συστήματος)
Από την στιγμή που αναφέρεται στις τροχιές των κομητών, υπαινίσσεται το Ηλιακό μας σύστημα, διότι οι τροχιές των κομητών που γνωρίζουμε ανήκουν στο δικό μας Ηλιακό σύστημα και μόνο.
καὶ τῶν ἐκπυρουμένων καὶ κινουμένων φασμάτων,
και τις εκρήξεις των υπερκαινοφανών αστέρων και τα κινούμενα νεφελώματα.
Είναι πραγματικά απίστευτο να βλέπουμε ότι ο Αριστοτέλης όχι μόνο γνωρίζει, αλλά και πρόκειται να αναλύσει Συμπαντικά φαινόμενα που σχετίζονται με τις εκρήξεις των υπερκαινοφανών αστέρων, γνωστών σήμερα ως super nova. Είναι πραγματικά απίστευτο ότι γνωρίζει τα νεφελώματα και μάλιστα ότι κινούνται, όπως για παράδειγμα το Νεφέλωμα του Ωρίωνα, την στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζει κάτι τέτοιο χωρίς την χρήση ενός τηλεσκοπίου και μάλιστα ισχυρού.
Τέλος είναι πραγματικά απίστευτο, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα κείμενα, όπως τα «Μετεωρολογικά», το «Περί Ουρανού», ή τα «Μετά τα Φυσικά» που αποδεικνύουν τις τεράστιες γνώσεις που διαθέτουν οι Αρχαίοι Έλληνες ως προς την δημιουργία και την λειτουργία του Σύμπαντος, εμείς ακόμη και σήμερα εξακολουθούμε να μαθαίνουμε στα σχολεία ότι το βασική γνώση του αρχαίου κόσμου ήταν ότι δεν γνώριζαν καν τον Ηλιοκεντρισμό και θεωρούσαν ότι η Γη αποτελούσε το «Κέντρο του Κόσμου».
ὅσα τε θείημεν ἂν ἀέρος εἶναι κοινὰ πάθη καὶ ὕδατος,
Όσα νεφελώματα λοιπόν θεωρούμε ότι αποτελούνται από αέρια στοιχεία καθώς και από υδρατμούς,
ἔτι δὲ γῆς ὅσα μέρη καὶ εἴδη καὶ πάθη τῶν μερῶν,
Επιπλέον δε, σε ό,τι αφορά στην δική μας Γη, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τα στρώματα από τα οποία αποτελείται η Γη και τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα στρώματα αυτά και τις επιμέρους λειτουργίες των φαινομένων αυτών.
ἐξ ὧν περί τε πνευμάτων καὶ σεισμῶν θεωρήσαιμεν
Όπως για παράδειγμα τον τρόπο που από αυτές τις λειτουργίες, προκαλούνται οι σεισμοί αλλά και αέρια φαινόμενα,
ἂν τὰς αἰτίας [339a] καὶ περὶ πάντων τῶν γιγνομένων κατὰ τὰς κινήσεις τὰς τούτων·
εφόσον γνωρίσουμε τα αίτια που προκαλούν τα φαινόμενα αυτά, δηλαδή τις κινήσεις των στρωμάτων της Γης και τις κινήσεις αυτών των αερίων μαζών.
Πράγματι σήμερα γνωρίζουμε ότι η δημιουργία των ανεμοστρόβιλων, σχετίζεται απολύτως με τα ισχυρά μαγνητικά πεδία που προκαλούνται από την τριβή των στρωμάτων της Γης.
Αυτό σημαίνει ότι αν γνωρίζουμε τον τρόπο της λειτουργίας του εσωτερικού της Γης και τον τρόπο λειτουργίας της ατμόσφαιρας που περιβάλει την Γη, θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε την παρουσία φαινομένων ανεμοστρόβιλων, αλλά και να εξηγήσουμε επίσης και τον τρόπο που γίνονται οι σεισμοί.
Επίσης, λόγω της σύνδεσης του Μικρόκοσμου με τον Μακρόκοσμο, κατά ανάλογο τρόπο, ό,τι συμβαίνει στην περίπτωση της Γης, θα μπορούσε να συμβαίνει και σε μεγαλύτερο μέγεθος, να αφορά δηλαδή ολόκληρο τον Γαλαξία μας. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους στρόβιλοι, δημιουργούνται και μέσα στα κινούμενα νεφελώματα.
ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δὲ ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον·
Γι αυτά τα φαινόμενα αφενός μεν έχουμε πολλές απορίες, αφετέρου όμως υπάρχουν εμπειρίες από ανθρώπους που τα έχουν υποστεί.
ἔτι δὲ περὶ κεραυνῶν πτώσεως καὶ τυφώνων καὶ πρηστήρων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων,
Επιπλέον, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την αιτία της πτώσης των κεραυνών και της δημιουργίας των τυφώνων και τις θύελλες κατά την διάρκεια των οποίων πέφτουν κεραυνοί, αλλά και άλλων φυσικών φαινομένων που εμφανίζουν κυκλική συμπεριφορά.
Τέτοια φυσικά φαινόμενα θα μπορούσαν να είναι οι ανεμοστρόβιλοι, οι κυκλώνες, οι τυφώνες, οι ρουφήχτρες κοκ.
ὅσα διὰ πῆξιν συμβαίνει πάθη τῶν αὐτῶν σωμάτων τούτων.
Και όσες λειτουργίες αυτών των σωμάτων που προκαλούνται από την ισχυρή συμπύκνωση ορισμένων στοιχείων.
Όπως είναι γνωστό, η συμπύκνωση νεφών δημιουργεί έναν κυκλώνα.
διελθόντες δὲ περὶ τούτων, θεωρήσωμεν εἴ τι δυνάμεθα κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον ἀποδοῦναι περὶ ζῴων καὶ φυτῶν, καθόλου τε καὶ χωρίς·
Εφόσον εξετάσουμε όλα αυτά, θα μπορούμε τότε να θεωρήσουμε αν έχουμε την δύναμη να υπονοήσουμε με ποιον τρόπο επηρεάζονται από αυτά τα φαινόμενα τόσο τα ζώα όσο και τα φυτά στο σύνολό τους ή και μεμονωμένα το κάθε ζώο και το κάθε φυτό.
σχεδὸν γὰρ τούτων ῥηθέντων τέλος ἂν εἴη γεγονὸς τῆς ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν προαιρέσεως πάσης.
Αν μπορέσουμε να εξηγήσουμε όλα αυτά, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στην τελική κατάληξη των αναζητήσεών μας.
[Αναδημοσίευση από astrology.gr]
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Στα επίπεδα 1978-79 η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων!

Image
Οι αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, σε συνδυασμό με την «καταιγίδα» νέων φόρων, έχουν οδηγήσει την αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών στα επίπεδα του 1978-79.

Αυτό αναφέρεται στη νέα μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ που θα δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα και παρουσιάζουν την Παρασκευή
«Τα Νέα».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Πόσο άρρωστοι είναι κάποιοι άνθρωποι: Αντισυγκέντρωση από τους "αναρχικούς" στην πορεία για τη Μυρτώ

Είναι πραγματικά άξιο να απορεί κανείς για την πτώση την κατάντια της ελληνικής κοινωνίας για την αποκτήνωση ορισμένων ανθρώπων που έχουν τυφλωθεί από το μίσος τους για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που τυγχάνει να έχουν διαφορετική άποψη από αυτούς.  Είναι ντροπή για τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, την ισότητα όλων να προβαίνουν σε απίστευτου μεγέθους ρατσιστικές πράξεις όπως αυτή που ετοιμάζουν κάποιοι που αυτοαποκαλούνται το «άνθος της ελληνικής κοινωνίας».

Γιατί πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αντιδιαδήλωση που ετοιμάζουν οι γνωστοί-άγνωστοι κατά της πορείας που θα διοργανωθεί για την άτυχη 15χρονη Μυρτώ που χαροπαλεύει αυτή την στιγμή από τα δολοφονικά χτυπήματα του άρρωστου στο μυαλό Πακιστανού ο οποίος της πολτοποίησε το κεφάλι γιατί η 15χρονη αντιστάθηκε στην προσπάθεια αυτού του κτήνους να την βιάσει.
Image
Είναι τόσο τυφλωμένοι, τόσο άρρωστοι τόσο λοβωτομημένοι όλοι αυτοί οι «ψαγμένοι επαναστάτες» που δεν βλέπουν ότι μετατρέπονται σταδιακά σε αυτό που οι ίδιοι πολεμούν, δηλαδή τους ρατσιστές και τους φασίστες.  

Διερωτάται κανείς για πιο λόγο οι κοπέλες του αναρχικού χώρου θα συμμετάσχουν στην αντιδιαδήλωση αυτή. Οι άνθρωποι που θα πραγματοποιήσουν την πορεία συμπαράστασης στην Μυρτώ  διαμαρτύρονται για τα κτήνη που βιάζουν και σκοτώνουν ανυπεράσπιστους ανθρώπους και διερωτάται κανείς μα καλά και αυτές οι κοπέλες δεν θα μπορούσαν να είναι στην θέση της 15χρονης, τι κάνουν ;
Image
Oι παλιοί ιδεολόγοι αναρχικοί δεν υπάρχουν πια και τις θέσεις τους τις έχουν καταλάβει μπαχαλάκιδες, χούλιγκαν, καιροσκόποι, άνθρωποι που προφανώς από κάπου πληρώνονται για να κάνουν τέτοιες απίστευτες «εξυπνάδες». Όπως είπε κάποτε ένας σοφός το ισχυρότερο όπλο στον πλανήτη είναι η βλακεία και αυτό στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται καθημερινά.
Και κάτι τελευταίο τελικά στην Ελλάδα υπάρχει όντως ρατσισμός αλλά αυτός στρέφεται κατά των Ελλήνων.
(https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1419174)
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τι συμβαίνει με τις έρευνες στα κοιτάσματα; - Επιστολή-κεραυνός καταγγέλλει καθυστερήσεις

Γιατί καθυστερούν οι διαδικασίες σε ότι αφορά την έρευνα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκκων στην Ελλάδα;; Και δεν μιλάμε για την ΑΟΖ. αναφερόμαστε στην διαδικασία που έχει εκκινήσει για τις έρευνες σε Ιόνιο και θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Ενώ η όλη διαδικασία έπρεπε να "τρέχει" και να έχει τον χαρακτηρισμό "εθνικής προτεραιότητας" εν τούτοις είναι "χαρακτηριστικά αργές" και εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα για ποιο λόγο καθυστερούν οι διαδικασίες.
Στις 25/08 το defencenet.gr πρώτο έθεσε το ζήτημα της καθυστέρησης στην έναρξη του ουσιαστικού τμήματος της διαδικασίας που αφορά την προεπιλογή των εταιρειών που θα προεπιλεγούν για την διενέργεια των πρώτων ερευνών. Υπάρχει κάτι που δεν το κοινοποιούν στους Έλληνες πολίτες; Μήπως το "μακρύ χέρι" της τρόϊκα σαμποτάρει για ευνόητους λόγους, την έναρξη των ερευνών; Ή μήπως υπάρχει, μήπως ενδιαφέρον εγχώριου επιχειρηματικού ομίλου να καθυστερήσουν οι έρευνες; Και το τραγικό σε αυτή την περίπτωση δεν είναι οι κινήσεις του επιχειρηματικού ομίλου, το τραγικό είναι ότι βρίσκουν ενταπόκριση απ'ότι φαίνεται οι προσπάθειες τροχοπέδησης των ερευνών.
Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση και με το ίδιο ακριβώς ερώτημα επανέρχεται στο θέμα με άρθρο του ο Βασίλειος Κελεσίδης, εκλεγμένος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικής Πετρελαίου στο Πανεπιστήμιο Texas A&M στο Κατάρ, αλλά και βαθυς γνώστης του αντικειμένου.

Ο καθηγητής εκφράζει την ίδια απορία και αναφέρεται σε «ανεξήγητες καθυστερήσεις» που ανακύπτουν στο πρόγραμμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ακόμα και στο Ιόνιο και θέτει και ζήτημα στελέχωσης των Επιτροπών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και βέβαια αυτό στομ οποιο αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό: Ένας παλιός υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του '80 είχε πει σε ομήγυρη κάποτε ότι "Όταν ήθελα να καθυστερήσω ή να ακυρώσω μία προσπάθεια που μου υπαγόρευαν επικοινωνιακοί λόγοι να την κάνω, τοποθετούσα ακατάλληλους ανθρώπους στις επιτροπές"! 100% αυθεντικό αυτό!

Ο Β. Κελεσίδης ως ειδικός στο θέμα προχωράει και σε προτάσεις αναφορικά με την άρση του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.

Ας δούμε τα κυριότερα σημεία του άρθρου που έχει τίτλο «Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην έρευνα υδρογονανθράκων;» ως έχει:

"Μετά από 16 χρόνια αδράνειας στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων επιτέλους κάτι φάνηκε να κινείται από το 2009.

Έκτοτε δρομολογήθηκαν αρκετές διαδικασίες, αλλά πάντα με μεγάλη καθυστέρηση. Ο σχετικός νόμος (4001/2011) δημοσιεύθηκε στις 22-8-2011! Έγινε μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που αφορούσαν τις προηγούμενες σεισμικές και γεωτρητικές έρευνες και έγινε η απεικόνιση σε διαδραστικό χάρτη προσβάσιμο από τον ιστότοπο του υπουργείου. Επόμενο άμεσο βήμα η ψηφιοποίηση όλων των δεδομένων και η διαθεσιμότητα στον χάρτη. Έγινε η προκήρυξη για σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης (λήξη Μάρτιος). Υποβλήθηκαν προσφορές από 8 αξιόλογες εταιρείες. Η ανάδειξη του αναδόχου αναμενόταν τον Απρίλιο 2012 (!). Ατυχώς, ο τότε υφυπουργός και η «μεταβατική» κυβέρνηση δεν τόλμησαν να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Είμαστε στον Αύγουστο και ακόμη περιμένουμε την ανάδειξη αναδόχου, ενώ μόλις πριν από 15 ημέρες υπήρξε ανακοίνωση για «ξεκλείδωμα» της διαδικασίας. Αλήθεια, ποια ήταν τα πραγματικά αίτια των καθυστερήσεων και έχουμε αντιληφθεί όλοι πόσο αποθαρρυντικές είναι για προσέλκυση επενδύσεων;

Η προκήρυξη «ανοιχτής πόρτας» (Ιωάννινα, Πατραϊκός και Κατάκολο) έληξε την 3η Ιουλίου 2012. Έγιναν προσφορές από 4 κοινοπραξίες (όπου πρωταγωνιστούν τα ΕΛ.ΠΕ. και η Ενεργειακή Αιγαίου) και από δύο μεμονωμένες εταιρείες. Αναμένουμε να μάθουμε το πότε θα γίνει η αξιολόγηση, με ποιους όρους, και εάν θα καταλήξουμε σε αναδόχους. Οπωσδήποτε μεσολάβησαν οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις, υπήρξε αλλαγή της κυβέρνησης και αλλαγές των αρμοδίων υπουργών. Αναμέναμε στις προγραμματικές δηλώσεις να δοθεί ο αναλυτικός οδικός χάρτης των επόμενων βημάτων. Αντ’ αυτού ακούσαμε μία έκθεση ιδεών, με πολλά «θα», αλλά ελάχιστες δράσεις!

Δυστυχώς το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, και αναρωτιόμαστε αν όλα αυτά γίνονται σκόπιμα εξυπηρετώντας μη εθνικούς σκοπούς, ή απλά οφείλονται στην ανικανότητα της ελληνικής διοίκησης. Ο φορέας που θα κινούσε τάχιστα τις διαδικασίες (η ΕΔΕΥ Α.Ε.) έχει μπλοκαρισθεί για άγνωστες αιτίες. Από το 2004 αναφερόμασταν σε άρθρα μας στο θέμα αυτό. Άγνωστη είναι η τύχη με την προκήρυξη για μετάταξη υπαλλήλων (9-12-2011), ενώ η προκήρυξη για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου πήρε δύο ανεξήγητες παρατάσεις έως τις 18 Μαΐου 2012. Γιατί όλες αυτές οι παρατάσεις; Ποιες καταστάσεις βόλευαν; Και εν τέλει, τι απέγινε με τις όποιες υποβληθείσες υποψηφιότητες;

Ο πρώην υφυπουργός (σ.σ.: Γ.Μανιάτης) υπήρξε άτολμος στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ενώ εάν συνέχιζε ως όφειλε, η ΕΔΕΥ θα λειτουργούσε σήμερα. Αντί της δημιουργίας του φορέα αυτού με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με άριστα εκπαιδευμένο στελεχικό προσωπικό, υπάρχουν και λειτουργούν οι επιτροπές χωρίς μέλη με τη στόφα του «επιθετικού» επιχειρηματία που θα προωθήσουν κατάλληλα την «έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα». Ας ρίξουμε μια ματιά στην 5μελή επιτροπή «σοφών» της Κύπρου και ας πάρουμε μερικά μαθήματα.

Η τελευταία επιτροπή που συστήθηκε από τη νέα κυβέρνηση για την αξιολόγηση των προσφορών «ανοιχτής πόρτας» είναι 17μελής (!) με έντονα κομματικό χρώμα. Με εξαίρεση την αναπληρώτρια πρόεδρο της επιτροπής, οι υπόλοιποι δεν νομίζω να έχουν ποτέ «μυρίσει» πετρέλαιο, πολλώ δε μάλλον να γνωρίζουν τα πώς και τα γιατί των εξαιρετικά πολύπλοκων διαδικασιών που ονομάζονται γεωτρήσεις υδρογονανθράκων.

Δημοσιεύθηκαν οι «στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων» για Κατάκολο και Πατραϊκό από τον Μάρτιο 2012 από ομάδα επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ και πρόσφατα η μελέτη για τα Ιωάννινα από ομάδα του ΕΜΠ. Οι πρώτες δύο είναι ξεχωριστές μελέτες, αποτελούνται εκάστη από πλέον των 480 σελίδων, με πολλές σελίδες να περιέχουν ακριβώς ίδιο κείμενο, με διαφοροποιήσεις σε ένα κεφάλαιο, χωρίς να θίγουν θέματα που μπορούν να προκύψουν από υπεράκτιες γεωτρήσεις! Η μελέτη για τα Ιωάννινα φαίνεται να μην επαναλαμβάνει τα ίδια και εστιάζει σε περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής.

Συνεχίζουμε να προχωράμε στο τεράστιο εθνικό θέμα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, χωρίς στρατηγικό σχέδιο, χωρίς χρηματοδότηση, με προχειρότητα και συνεχιζόμενη κομματικοποίηση και στελέχωση των σημαντικών φορέων με κομματικά αρεστά πρόσωπα. Δυστυχώς, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία έδωσε ελπίδες στον ελληνικό λαό, αλλά οι κινήσεις υπήρξαν άτολμες, σχετικά αδιαφανείς και χωρίς ουσιαστική υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό, ενώ διαφαίνεται η συνέχιση της άτολμης και απελπιστικά αργής προσπάθειας από τη νέα ηγεσία.

Τι πρέπει να γίνει;

– Να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες, κυρίως της στελέχωσης και λειτουργίας της ΕΔΕΥ Α.Ε,. με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια, με την απαραίτητη χρηματοδότηση, που θα τα βγάλει η εταιρεία πολλαπλάσια.
– Να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου για τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις στα τρία οικόπεδα.
– Να δημιουργήσει η ΕΔΕΥ φάκελο προώθησης για όλες τις περιοχές προς εκμετάλλευση και να προχωρήσει σε ένα επιθετικό πρόγραμμα μάρκετινγκ των περιοχών αυτών για προετοιμασία των επόμενων παραχωρήσεων.
Σε όλα αυτά τα βήματα ας ακούσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες και τους παράγοντες της Κύπρου που τόσα έχουν πετύχει.
Εδώ και μία τριετία πίστεψα ότι ο κύβος ερρίφθη, αλλά δυστυχώς τώρα είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος, καθώς οι επόμενες απαιτούμενες κινήσεις του κράτους υλοποιούνται με εξαιρετικά αργό ρυθμό, ενώ είναι η εποχή της εγρήγορσης."

Tα παραπάνω επινεβαιώνουν στο ακέραιο τον προβληματισμό μας και το ερώτημα είναι πως είναι δυνατον μια χώρα που πένεται - βασικά έχει χρεοκοπήσει - να καθυστερεί τις διαδικασίες σε ένα ζήτημα κεφαλιω΄δυος σημασίας για την ύπαρξή της. Μήπως γιατί η τρόϊκα δεν επιθυμεί να προχωρήσουν τώρα οι έρευνες για να πάρει "για ένα κομμάτι ψωμή" εν συνεχεία τα κοιτάσματα;
Για να μην αναφερθούμε στο περίδημο "Πετρέλαιο δεν υπάρχει" του τότε πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου τον Δεκέμβριο του 2009 στις Βρυξέλλες, όταν όλες οι εκθέσεις του USGS έδειναν τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικου αερίου από το τέλο του 2003...
Τμήμa ειδήσεων defencenet.gr

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Επιχείρηση..."Τρίχες κατσαρές" !!!Συνεχίζεται-λέει- η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση  ..."ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ"!
 Και μόνο από τον τίτλο-Κοτσάνα, καταλαβαίνει κανείς ότι επιχειρείται  μια τρύπα στο νερό!
Η όλη μεγαλοφυής επιχείρηση, αποσκοπεί-λέει- στην "απομάκρυνση των αλλοδαπών από την Πρωτεύουσα" και "την απώθηση από τη μεθοριακή γραμμή" του Έβρου!
 Δηλαδή, τους απομακρύνουν από την Αθήνα ( και θα πάνε στις γειτονικές πόλεις ) και θα τους απωθήσουν ( προς τα...μέσα και όχι προς τα έξω ) από τον Έβρο!

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Το Δελφίνι στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία


Πολλοί υποστηρίζουν ότι όσοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα γίνονται προληπτικοί ή ότι η ίδια η θάλασσα κάνει όσους ανθρώπους βρίσκονται δίπλα της παράλογους. Τις ημέρες που δεν υπήρχαν μέσα πλοήγησης, πυξίδα ή δελτία θυελλωδών ανέμων η θάλασσα ήταν κάτι το απρόβλεπτο και το επικίνδυνο—ακόμα και σήμερα με όλη τη διαθέσιμη τεχνολογία των σόναρ και των δορυφόρων.
Ξεχωριστή θέση στις ζωές των ναυτικών στην αρχαιότητα, αλλά και σήμερα είναι η παρουσία δελφινιών στις θάλασσες που πολύ συχνά τα θεωρούσαν θεόσταλτα με σκοπό με μεταφέρουν ένα μήνυμα σε όσους ταξίδευαν. Είναι εκείνοι οι ναυτικοί οι οποίοι μας έδωσαν και τους πρώτους μύθους που αφορούν το δελφίνι.
Οι αρχαίοι Έλληνες είναι ένας από τους πρώτους θαλασσοπόρους λαούς αδιαμφισβήτητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από τη Μινωϊκή εποχή το δελφίνι κυριαρχεί στην εικονογραφία και αργότερα σαν θέμα στην κλασσική μυθολογία. Όσοι έχουν επισκεφτεί το παλάτι στην Κνωσό της Κρήτης ίσως να θυμούνται την καταπληκτική τοιχογραφία από λεγόμενο δωμάτιο της βασίλισσας που απεικονίζει σκηνή βυθού στην οποία κυριαρχούν τα δελφίνια. Εκτός από την τέχνη σαν κύρια πηγή πληροφοριών για το δελφίνι στην αρχαιότητα αντλούμε από τους Έλληνες ποιητές και την Ελληνική μυθολογία.
Pirates Dolphins (1)
Μία από τις πρωιμότερες ιστορίες σχετικά με το δελφίνι τη διαβάζουμε στον «Ύμνο του Απόλλωνα» στον Όμηρο όπου και περιγράφεται ο τρόπος που ο θεός ίδρυσε το ναό του στους Δελφούς μετά το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, προς αναζήτηση του πιο κατάλληλου μέρους για να χτίσει το ναό του. Τελικά, επέλεξε μία μοναχική σπηλιά στους πρόποδες του Παρνασσού που φυλούσε ένας δράκοντας, ο Πύθων τον οποίο και σκότωσε με ένα βέλος από το ασημένιο του τόξο. Μετά από το περιστατικό αυτό, ο Απόλλωνας ξεκίνησε για να καταλάβει ένα Κρητικό εμπορικό πλοίο αφού πρώτα είχε μεταμορφωθεί ο ίδιος σε δελφίνι.
Παρουσιάζοντας τον εαυτό του μπροστά από το πλοίο με τη μορφή δελφινιού έκανε το πλήρωμα του πλοίου να τρομοκρατηθεί και να κρυφτεί στα αμπάρια του. Στο διάστημα αυτό, ο Απόλλωνας άλλαξε τους ανέμους έτσι ώστε το πλοίο να αλλάξει πορεία και να δέσει κοντά στους Δελφούς. Τότε, σύμφωνα με τον Ομητικό ύμνο, ο Απόλλωνας χάρισε τη ζωή στο πλήρωμα και τους πρόσταξε από εδώ και στο εξής να ζουν στο νέο του ναό και να τον υπηρετούν σαν ιερείς του, λέγοντας: «Και ενώ για πρώτη φορά, στον ομιχλώδη θάλασσα, ξεπήδησα πάνω στο πλοίο γρήγορα με τη μορφή ενός δελφινιού, από εδώ και στο εξής να προσεύχεστε σε μένα σαν Δέλφιο Απόλλωνα.»
Όπως όλοι οι μύθοι και αυτή η ιστορία έχει κωδικοποιημένα μηνύματα.Ίσως να πρόκειται για την αντικατάσταση ενός πολιτισμού, μίας λατρείας κτλ. από μία άλλη, δηλ. το πέρασμα από τη φοβερή και χθόνια θεότητα του Πύθωνα ή του Δέλφειου στο θεό του φωτός Απόλλωνα. Η εναλλαγή μίας μυστηριώδους, περίπλοκης θηλυκής θεότητας με το καθαρό, φωτεινό και κυρίως αρσενικό πνεύμα του ήλιου. Ωραία όλα αυτά, αλλά γιατί ο Απόλλωνας να μεταμορφωθεί σε δελφίνι;
Μία εξήγηση ενδεχομένως να συνδέεται με ξεχασμένες μνήμες. Την εποχή που καταγράφθηκε αυτή η ιστορία η περιοχή των Δελφών και ιδιαίτερα το μαντείο είχε ήδη γίνει μία αρκετά προσοδοφόρα επιχείρηση. Η λεγόμενη μάντις Πυθία ήταν ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο και αρκετός κόσμος εντός και εκτός Ελληνικού χώρου το επισκεπτόταν για να το συμβουλευστεί. Όσοι έφθαναν στις πύλες του μαντείου μετέφεραν μαζί τους αρκετά πλούσια δώρα και χρήματα.
Ίσως το όνομα Δελφίς που ανήκε στην προηγούμενη από τον Απόλλωνα θεότητα στην περιοχή να είχε όχι και τόσο αναμνήσεις. Η λέξη «δελφίς» υπάρχει για να περιγράψει τόσο το ζώο της θάλασσας, όσο και τη μήτρα (δελφύς). Έτσι λοιπόν αν κάθε αναφορά στην προηγούμενη θεότητα του τόπου και κατ’ επέκταση της αντίστοιχης λατρείας φαινόταν στο μυαλό των σύγχρονων τότε Ελλήνων σαν κάτι το απόκοσμο—ίσως και ξεχασμένο—τι άλλο καλύτερο από το να παρουσιαστεί ένα δελφίνι στην ιστορία με τον Απόλλωνα που θα δικαιολογούσε με τον καλύτερο τρόπο την ονοματοδοσία, τόσο του τόπου όσο και του επιθέτου.
Παρόλο αυτά, ανάλογες επεξηγήσεις που αφορούν αυτό το κομμάτι της πρώιμης Ελληνικής ιστορίας πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικές χωρίς να αποκλείουν την ύπαρξη και άλλων επεξηγήσεων. Η παρουσία των δελφινιών σε εκτεταμένη χρήση στην μινωϊκή τέχνη, αλλά και γενικότερα στο χώρο του Αιγαίου μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ζώο αυτό της θάλασσα ήδη είχε μία εξέχουσα θέση σε μία ενδεχομένως προφορική παράδοση, που όμως οι μεταγενέστερες γενεές δεν γνώρισαν ποτέ, παρά μόνο μέσω της εικονογραφίας.
Το δελφίνι συνέχισε να παρουσιάζεται σαν εικονογραφικό στοιχείο τόσο στην τέχνη όσο και στην γλυπτική της Ελλάδας και της Εγγύς Ανατολής, αλλά και αργότερα στην αυτοκρατορία της Ρώμης. Ακόμα και στην πόλη της Πέτρα στην Ιορδανία μέσα στην έρημο υπάρχει σε γλυπτό η αναπαράσταση ενός δελφινιού.
Έτσι χωρίς μία λεπτομερή και γραπτή παράδοση είναι αρκετά δύσκολο να κατανοήσουμε τη σημασία του δελφινιού από τους Έλληνες. Ο γλυπτός διάκοσμος, τα ψηφιδωτά και οι άλλες απεικονίσεις του δελφινιού δείχνουν μεν τη σημασία που είχε το ζώο για τους Έλληνες αλλά δεν δίνει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ποιος ήταν ο λόγος. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα στοιχεία.
Pirates Dolphins (2)  Pirates Dolphins (3)
Σε πολλά γλυπτά από την Ανατολή, το δελφίνι συνδέεται με τη μητέρα θεά Αταγάρτη, τη θεά της βλάστησης, εκείνη που δίνει τη ζωή και δέχεται τους νεκρούς που θα αναγεννηθούν (εικονογραφικά θυμίζει αρκετά αυτό που ονομάζουμε σήμερα γοργόνα). Σε υστερότερους μύθους, ιδιαίτερα στη Ρωμαϊκή λογοτεχνία και πάλι σε παραδείγματα από την τέχνη το δελφίνι είναι αυτό που κουβαλάει της ψυχές στα Νησιά των Μακάρων.
Στην περιοχή γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα βρίσκουμε το δελφίνι εικονογραφικά να απεικονίζεται στα χέρια των νεκρών, πιθανόν για να δηλώσει το ασφαλές πέρασμα στον άλλο κόσμο. Αν συγκεντρώσουμε αυτές τις αναφορές παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας βαθύτερος σύνδεσμος μεταξύ των σταδίων της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης και της ικανότητας που έχει το δελφίνι να μετακινείται ενδιάμεσα από τον κόσμο των ανθρώπων που αναπνέουν αέρα με τα πνευμόνια τους στον κόσμο κάτω από τα κύμματα της θάλασσας, ο οποίος για τους αρχαίους Έλληνες μπορούσε εύκολα να είναι συνώνυμο του κόσμου των νεκρών.
Οποιοσδήποτε και αν είναι ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρο ότι το δελφίνι είναι στενά συνδεδεμένο με τα βασικά στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης.
Εφόσον, λοιπόν το δελφίνι συνδέεται με κάποιο τρόπο με τη διαβατήρια οδό μεταξύ αυτού του κόσμου και του επόμενου δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη ότι και ο θεός Διόνυσος έχει σχέση με αυτό, αφού και αυτός πεθαίνει και αναγεννάται σαν θεότητα της βλάστησης και επίσης και ο ίδιος λατρευόταν στους Δελφούς.
Αν και πολλοί Έλληνες συγγραφείς αναφέρονται στους Δελφούς απλά σαν τον ναό του Απόλλωνα, ο Πλούταρχος υπογραμμίζει ότι η λατρεία του Διονύσου ήταν εξίσου σημαντική στο χώρο. Ο ίδιος ο Διόνυσος αναφέρει ότι ήταν ιερέας του Απόλλωνα για πολλά χρόνια στους Δελφούς.
Δυστυχώς, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο αν κάποιος θέλει να ξεδιαλύνει το ρόλο του δελφινιού στους κλασσικούς μύθους που αναφέρουν το Διόνυσο μια και πρόκειται για έναν από τους πιο αινιγματικούς θεούς της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας. Καρπός της ένωσης του Δία και της Περσεφόνης, το μωρό Διόνυσος σκοτώθηκε από τους Τιτάνες που τον καταβρόχθισαν ολόκληρο εκτός από την καρδιά του. Ανακαλύπτοντας τη δολοφονία ο Δίας σκότωσε τους Τιτάνες με τον κεραυνό του, κατάπιε την καρδιά και γέννησε τον γιο του, τον Διόνυσο.
Είναι πολύ πιθανόν να γινόταν αναπαράσταση αυτού του μύθου με ανάλογες τελετές που αφορούσαν τη σφαγή ζώων και σεξουαλικά δρώμενα, αν και ποτέ δεν θα είμαστε σίγουροι τόσο για τον ακριβή συμβολισμό όσο και για τι γινόταν στα συγκεκριμένα δρώμενα, αλλά και για τη σημασία της εικονογραφίας του δελφινιού. Ίσως να ήταν εκείνο το ζώο που μετέφερε τον Διόνυσο στον άλλο κόσμο, ίσως να έχει να κάνει σχέση με το γεγονός που είχαν παρατηρήσει πολύ συγγραφείς ότι τα δελφίνια εξαφανίζονταν κατά τους χειμερινούς μήνες, ίσως να σχετίζεται με το γεγονός ότι ο αστερισμός με το όνομα Δελφίνος δεν είναι ορατός από την Ελλάδα στο διάστημα μεταξύ Νοέμβρη και Μάη.
Η ιστορία που σώζεται και συνδέει τον Διόνυσο με τα δελφίνια δεν δίνει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη σημασία τους, αν και τα συνδέει πάλι με τη μετάβαση από τη ζωή προς το θάνατο. Ο Διόνυσος ταξιδεύει μεταμφιεσμένος πάνω σε ένα πειρατικό πλοίο όταν οι ναύτες αποφασίζουν πως αντί να μεταφέρουν τον επιβάτη τους με ασφάλεια στον προορισμό του να τον πουλήσουν για δούλο σε κάποιο άλλο λιμάνι. Ο Διόνυσος τους εκδικείται τρελαίνοντας τους ναύτες με παραισθήσεις οι οποίες τους οδηγούν να πέσουν στη θάλασσα. Σώζονται από βέβαιο πνιγμό μόνο αφού πάρουν πίσω το κακόβουλο σχέδιό τους και μετά ο Διόνυσος για να τους εκδικηθεί τους μεταμορφώνει σε δελφίνια.
Ο μύθος αυτός αναφέρεται συχνά από τους Έλληνες σε περιπτώσεις που αφορούν το θάνατο ενός δελφινιού, σαν μία αποτροπιαστική πράξη, εφόσον τα δελφίνι ήταν κάποτε άνθρωποι και διατηρούν ακόμα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους, όπως η ιδιαίτερη φροντίδα που δείχνουν για τα μικρά τους. Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες το κυνήγι των δελφινιών ήταν κάτι ανήθικο και όποιος κατάστρωνε σχέδια για την εξόντωσή τους εξαπέλυε εναντίον του την οργή των θεών και δεν μπορούσε ούτε να προσφέρει θυσία στους θεούς, αλλά ούτε και εκείνοι που μοιράζονταν τον ίδιο χώρο μαζί του.
Μετά την ίδρυση του μαντείου των Δελφών, πολλά από τα χαρακτηριστικά του Απόλλωνα δόθηκαν και στα δελφίνια. Σαν ο θεός που προστάτευε τους βοσκούς που έπαιζαν τη φλογέρα ή τον αυλό στο κοπάδι τους συνέδεσε το όνομά του με τη μουσική και από αυτό το δελφίνι στον Ελληνικό μύθο απέκτησε τη φήμη του ζώου που αγαπάει τη μουσική. Σύμφωνα με το έργο του Πλίνιου, «το δελφίνι μπορεί να γοητευθεί από την μουσική και την αρμονία.»
Μέσα στο ίδιο πλαίσιο ο Ηρόδοτος αναφέρει την ιστορία του Αρίωνα που έπαιζε λύρα και τον οποίο κάλεσε στην αυλή του ο Περίανδρος, το τύραννος της Κορίνθου. Ο Αρίωνας ήταν ένας ταλαντούχος και πρωτοπόρος μουσικός του οποίου οι μουσικές παραστάσεις που έδινε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο τον έκαναν αρκετά πλούσιο. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του την Κόρινθο μετά από ένα ταξίδι στην Ιταλία, το πλήρωμα στο πλοίο στράφηκε εναντίον του και τον απείλησε να τον ληστέψει και αν τον ρίξει στη θάλασσα.
Ο Αρίωνας προσπαθεί να διαπραγματευθεί για τη ζωή του, αλλά το πλήρωμα δεν του δίνει κανένα περιθώριο: είτε θα πέσει μόνος του είτε θα τον ρίξουν στη θάλασσα. Ο Αρίων για κάποιους λόγους που δεν αναφέρει ο Ηρόδοτος ζητάει την άδεια να τραγουδήσει ένα τελευταίο τραγούδι. Το πλήρωμα συμφωνεί και μετά από αυτό ο Αρίωνας πέφτει στη θάλασσα.
Το πλοίο συνεχίζει, αλλά ο Αρίων αντί να πνιγεί σώζεται από ένα κοπάδι δελφινιών που είχαν μαγευτεί από τη μουσική του και τον μεταφέρουν στην κοντινή ακτή. Επιστρέφει στην Κόρινθο και λέει το επεισόδιο στον Περίανδρο ο οποίος δεν τον πιστεύει. Τελικά ο ίδιος επιβεβαιώνεται όταν το πλοίο φθάνει και το πλήρωμα παραδέχεται ότι είχαν αφήσει τον Αρίωνα σώο και αβλαβή στην Ιταλία.
Εικόνες με δελφίνια να σώζουν ναυτικούς ή να μεταφέρουν ανθρώπους που σώζουν από πνιγμό είναι πολύ κοινές στην προφορική παράδοση και το μύθο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, για παράδειγμα κάποιος από το νησί της Πάρου ανακάλυψε ότι κάποιοι αιχμαλώτιζαν δελφίνια και θα τα σκότωναν και διαπραγματεύθηκε την απελευθέρωσή τους. Κάποιο καιρό μετά και ενώ ταξίδευε μεταξύ Πάρου και Νάξου το πλοίο του αναποδογύρισε σε μία καταιγίδα. Από όλο το πλήρωμα σώθηκε μόνο ο ίδιος από ένα δελφίνι που τον μετέφερε στην ακτή.
Σε μία άλλη ιστορία που αναφέρει ο Αιλιανός ένα δελφίνι ερωτεύθηκε ένα όμορφο αγόρι και προσπάθησε να τον παρασύρει ώστε να τον κάνει φίλο. Κάθε μέρα το δελφίνι περίμενε το αγόρι να τελειώσει το μάθημά του και οι δύο μαζί ξεκινούσαν να φύγουν με το δελφίνι να μεταφέρει το αγόρι στην πλάτη του μέσα στη θάλασσα. Κάποιες φορές κολυμπούσαν πλάι πλάι, κάποιες φορές συναγωνίζονταν και το δελφίνι άφηνε το αγόρι να κερδίζει.
Κάποιες άλλες το δελφίνι άφηνε το αγόρι να το καβαλικεύει στην πλάτη του και τότε ήταν που ήρθε η καταστροφή. Το αγόρι γλιστράει και πέφτει κατά λάθος πάνω στο ρύγχος του δελφινιού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Όταν το δελφίνι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί κολύμπησε πίσω στην ακτή και σύρθηκε έξω φέρνοντας μαζί το σώμα του νεκρού φίλου του. Ο κόσμος συγκινημένος από την αγάπη του δελφινιού έθαψε το δελφίνι δίπλα στο αγόρι.
Αυτή η ιστορία προσθέτει μία επιπλέον διάσταση στα μυθολογικά χαρακτηριστικά του δελφινιού καθώς εμφανίζεται ανώτερο από όλα τα ζώα έχοντας επίσης μία αίσθηση ηθικής και τιμής.
Αργότερα ο χριστιανισμός όπως έκανε και με άλλα θέματα υιοθέτησε πολλούς Ελληνικούς μύθους και τους έφερε στα μέτρα του. Αρκετοί άγιοι των πρώτων χριστιανικών αιώνων σώθηκαν από πνιγμό με τη βοήθεια δελφινιών θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις αντίστοιχες ιστορίες από τον Ελληνικό μύθο.
Pirates Dolphins (4)  Pirates Dolphins (5)
Διάβασε ακόμη σχετικά
Περού, 5.000 πελεκάνοι 900 δελφίνια νεκρά. Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε την Τετάρτη 9 Μαΐου ότι 5.000 πουλιά κυρίως πελεκάνοι  και περίπου 900 δελφίνια πέθαναν στην βόρεια ακτή της χώρας, πιθανόν από τις ανερχόμενες θερμοκρασίες στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Οι ακτές χαρακτηρίστηκαν ως «Απαγορευμένες» ενώ πολλοί επιστήμονες προσπαθούσαν να βρουν τις αιτίες. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν τις εταιρείες πετρελαίου.
Τα δελφίνια μιλούν, έχουν κι ονόματα!  Τα δελφίνια αποδεικνύουν περίτρανα για άλλη μια φορά την ευφυΐα τους- και μάλιστα την κοινωνική ευφυΐα τους, μέσα από ένα πείραμα επιστημόνων του Wild Dolphin Ρroject στη Φλόριδα, στο πλαίσιο του οποίου άνθρωποι και δελφίνια «συνομίλησαν» σε μια κοινή πρωτόγονη γλώσσα.
Ανακεφαλαίωση: Η Τέχνη της Ελευθερίας! Η ανακεφαλαίωση της ζωής, εξαφανίζει το ενεργοβόρο εγώ, τροφοδοτεί τον αετό με συνείδηση, εν ζωή κι όχι μετά θάνατον, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια για χρήση πολεμική.
Οργανικές Πύλες. Υπάρχουν Δύο Φυλές Ανθρώπων. Ξεχώρισε τους, Αναγνώρισε τους, Χειρίσου τους. …Όλοι οι άνθρωποι, φαίνεται, να έχουν δημιουργηθεί με ίσα δικαιώματα απέναντι στην ζωή, όμως μια απλή παρατήρηση δείχνει πως  …όλοι οι άνθρωποι ΔΕΝ έχουν δημιουργηθεί με ίση αξία για τον εαυτό τους και την ζωή. Η φαινομενικότητα δεν δείχνει να ταιριάζει πάντα με την πραγματικότητα.
mia stala

Ο Θεός Μας Εγκατέλειψε Και Αυτό Είναι Πολύ Καλό


Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν, μέσα απ’ τα βάθη της καρδιάς τους,
να σταματήσει ο Θεός να ανακατεύεται στην καθημερινή τους ζωή.
Deepak Chopra
«Η αναζήτηση του Θεού είναι να φτάνεις σε ένα μέρος
και να ανακαλύπτεις ότι ο Θεός μόλις έχει φύγει από ‘κει».
Thomas Merton
Γιατί αυτή η υπόθεση έχει απλωθεί πέρα μακριά από την θρησκεία; Γιατί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και άλλοι «αναγεννημένοι» Χριστιανοί αναφέρονται στο «χέρι του Θεού» που τους βοηθάει να πολεμούν στη Μέση Ανατολή!
Η Δυτική μας κοινωνία σίγουρα είναι πολύ διαφορετική από την παραδοσιακή μουσουλμανική, αλλά υπάρχει κάτι το κοινό. Oι άνθρωποι και των δύο πιστεύουν ότι ο Θεός είναι με το πλευρό τους! Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν τι σκέφτεται ο Θεός –αξιοσημείωτη αλαζονεία– που σημαίνει ότι ο Θεός είναι απεριόριστα παρόν και απεριόριστα υπερβατικός, κοσμικός και προσωπικός ταυτόχρονα, αόρατος και αδύνατον να τοποθετηθεί στο χρόνο και χώρο. Ταυτόχρονα οι άνθρωποι συνεχίζουν και γκρινιάζουν σχετικά με τα λεγόμενα αρχαία ιερά κείμενα, τα οποία αξιώνουν να μεταδώσουν τι είναι αυτό που Θεός πραγματικά θέλει.
Ο μεγάλος Ινδός ποιητής Kabir έγραψε πως είχε διαβάσει όλα τα ιερά κείμενα, πλύθηκε σε όλες τις ιερές πισίνες λίμνες, επισκέφτηκε όλους τους ιερούς τόπους και δεν βρήκε Θεό σε κανένα απ’ αυτά. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα το θεωρούσαν το γεγονός αυτό απελπισία ενώ ουσιαστικά εκεί βρίσκεται το κλειδί της ελευθερίας.
Στη Vedanta, το πιο καθαρό πνευματικό δόγμα του Ινδουισμού, ο Θεός δεν θέλει τίποτα από μας. Δεν θέλει να τον βρούνε, δεν έχει νόμους που εμείς θα ‘πρεπε να εκτελούμε υπάκουα, ποτέ δεν κρίνει, τιμωρεί ή έχει από μας προσδοκίες.
Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας έχει αφήσει μόνους πριν από πολύ καιρό και αυτή δεν ήταν πράξη τιμωρίας ή εγκατάλειψης. Αυτή ήταν μια ευκαιρία για μας, για να βρούμε την ελευθερία μας και μέσα από αυτήν να καταλάβουμε κάτι απλό αλλά ακόμη βαθιά εδραιωμένο και δυσκολονόητο:
ο Θεός είναι η ίδια η ύπαρξη καθεαυτού. Όμως η ύπαρξη δεν είναι ένα άδειο σκάφος. Εκείνη περιέχει τη ζωή και το θάνατο, ελλιμενίζεται τον Εαυτό, τη μορφή της συνείδησης που μπορεί να αγκαλιάσει την ίδια την ύπαρξή του και να δημιουργήσει το δικό της όχημα που οδηγοί στην εξέλιξη.
Εάν βυθιστούμε αρκετά βαθιά στην Ύπαρξη, αφήνοντας στην άκρη όλα τα αντικείμενα που μας περικυκλώνουν και αν βγάλουμε τη μάσκα του Προσώπου από τα μάτια μας, βλέπουμε ότι η Ύπαρξη είναι αιώνια και περιέχει το σπόρο του κάθε άλλου δημιουργημένου πράγματος. Ο,τι υπάρχει είναι μόνο μια αντανάκλαση του Εαυτού, και όλοι οι κόσμοι συμπεριλαμβάνοντας και αυτό τον πολύτιμο, πέφτουν στις τρεις κατηγορίες:
1. Συνείδηση που αντανακλάται στα υλικά αντικείμενα και γεγονότα.
2. Συνείδηση που αντανακλάται σε περισσότερο αφηρημένα αντικείμενα και γεγονότα.
3.Συνείδηση που αντανακλάται πάνω στον εαυτό της.
Τα δέντρα, βουνά και σύννεφα ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Τα όνειρα, τα ιδανικά και φιλοδοξίες ανήκουν στη δεύτερη. Ο Εαυτός ανήκει στη τρίτη.
Η κάθε αιτία, το κάθε ιδανικό και πνευματικό κίνημα ή πνευματικές διδασκαλίες έχουν να κάνουν με το ερώτημα: Ποιος είμαι;
Οι φονταμενταλιστές όλων των ειδών θέλουν να δώσουν απάντηση σε αυτή την ερώτηση, μια για πάντα. Μπορεί να πετύχουν στο να δαμάσουν την αμφιβολία τους για λίγο, αλλά ο Θεός δεν έχει να πει τίποτα και ταυτόχρονα έχει να πει τα πάντα.
Μ’ αρέσουν τα λόγια του Thomas Merton: «Η αναζήτηση του Θεού είναι να φτάνεις σε ένα μέρος και να ανακαλύπτεις ότι ο Θεός μόλις έχει φύγει από ‘κει». Έτσι θα ‘πρεπε να είναι. Η ουσία της ανθρώπινης φύσης είναι να φτάνει πέρα από ό,τι ήδη ξέρουμε για τον εαυτό μας.
Αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με το αναβράζουν και λανθάνον χάος ως απαρχαιωμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις που δίνουν αγώνα για να αποδείξουν ότι δεν έχασαν την δύναμή τους. Η καθηγήτρια της Ψυχιατρικής Σούζαν Σμόλεη (Susan Smalley) λέει, πολύ ορθολογικά, ότι κανένας δεν μπορεί να απελευθερωθεί από οποιαδήποτε δοξασία αν δεν γεμίσει το διάστημα που θα άφηνε η δοξασία πίσω του. Εκείνοι που τους άφησε ήδη ο Θεός δεν είναι αναγκαστικά καλύτεροι από τους φονταμενταλιστές. Εκείνοι επίσης έχουν να γεμίσουν ένα κενό διάστημα.
Ο Θεός δεν θα μας αφήσει όσο αισθανόμαστε φοβισμένοι και μοναχικοί. Ο Θεός μπορεί να εξελιχθεί, έτσι ελπίζει κανείς, σε κάτι διαφορετικό από την αυθεντική μορφή του με άσπρα γένια και τάση για εκδίκηση.
Στις μετριοπαθείς αιρέσεις αυτός ο μετασχηματισμός έγινε πριν από παρά πολύ καιρό. Αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε έναν πιο ευγενικό, πιο λεπτεπίλεπτο Θεό. Οι εκατομμύρια άνθρωποι αισθάνονται υπερβολικά άδειοι και φοβισμένοι, θυμωμένοι και απειλούμενοι, απομονωμένοι και αποσυνδεμένοι, για να ξαναπιστέψουν σε μια καλή και ευγενική θεϊκή παρουσία. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αποξένωση.
Τη διάγνωση αυτή την έκαναν ο Μαρξ και ο Φρόιντ, που υποδείκνυαν ότι η ανθρώπινη ψυχή (human psyche) υποφέρει τρομακτικά όταν είναι αποτραβηγμένη απότομα από την επαφή με τη Φύση, όταν οι παραδόσεις σταματάνε να είναι μία ασφαλή φωλιά, όταν η εξάρθρωση και η ανασφάλεια γίνονται καθημερινότητα. Σύμφωνα με τα γκάλοπ η αιτία που το 87% των Αμερικάνων ποτέ δεν είχαν αμφιβολία για την ύπαρξη του Θεού δεν είναι η ακλόνητη πίστη τους. Είναι ο φόβος από το εναλλακτικό, ο φόβος από έναν κόσμο με τον οποίον θα κυβερνούσε το κενό που θα έμενε πίσω από τον Θεό. Ό,τι και να πιστεύουμε, όλοι μας πρέπει να γεμίσουμε αυτό το κενό.
Η Νέα Πνευματικότητα:  Θα ήταν πράξη καλής πίστης αν τα Θρησκευτικά Δικαιώματα μπορούσαν να αποδεχτούν ότι σε αυτό το πράγμα είμαστε όλοι το ίδιο. Θα ‘ταν μία ισότιμη πράξη πίστης αν οι εχθροί των Θρησκευτικών Δικαιωμάτων έκαναν την ίδια παραχώρηση. Τότε η πνευματικότητα θα προχωρούσε μπροστά, και σε οικουμενικό επίπεδο θα συνεχίζαμε την αναζήτηση του πώς να ενώσουμε τον Ουρανό και τη Γη, πρώτα μέσα στο δικό μας το Νου και μετά σ’ όλα τα μέρη του κόσμου όπου αυτός κατοικεί…
Είναι αλήθεια ότι οι Ευαγγελιστές αυξάνονται, ακόμη και στα πιο παραδοσιακά μέρη. (Η Χώρα του Ισημερινού, που κάποτε ήταν φρούριο του ορθόδοξου καθολικισμού, υπολογίζεται ότι έχει πλέον πάνω από 25% Προτεστάντες, εξαιτίας των «εισβολών» που έγιναν από τους ιεραπόστολους των ΗΠΑ.) Όμως το μέλλον του Θεού είναι στην πνευματική εξέλιξη. Το επόμενο βήμα της ανάπτυξης είναι για τους ανθρώπους που θα αρχίσουν να αφυπνίζονται, ένας μετά τον άλλον, ακριβώς σαν τον Ιησού, τον Βούδα και τον Μωάμεθ. Κρίνοντας από τις «grassroots activity» οι παρακάτω τάσεις θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν την πνευματική ζωή των ανθρώπων:
 • Ο Διαλογισμός θα γίνει «main stream».
 • Τα στοιχεία του «θαυμαστού» και του «παραφυσικού» θα αναγνωρίζονται όλο και πιο εκτεταμένα.
 • Οι εναλλακτικές θεραπείας, σωματικές και ψυχολογικές, θα γίνουν κάτι συνηθισμένο.
 • Η προσευχή θα αποκτήσει άλλη βάση: θα θεωρηθεί πραγματική και αποτελεσματική.
 • Η υλοποίηση της επιθυμίας θα συζητηθεί ως ένα πραγματικό φαινόμενο.
 • Οι Άνθρωποι θα ξανακερδίσουν την επαφή με την ψυχή τους.
 • Τα άτομα θα βρουν τις απαντήσεις στα πιο βαθιά τους πνευματικά ερωτήματα εσωτερικά. Θα πιστέψουν στις προσωπικές τους απαντήσεις και θα ζήσουν ανάλογα.
 • Θα αναπτυχθούν καινούργιες πνευματικές και ταυτόχρονα ακτιβιστικές κοινότητες.
 • Οι γκουρού και άλλες «πνευματικές αυθεντίες» θα αρχίσουν να χάνουν την επιρροή τους.
 • Οι σοφές παραδόσεις θα αγκαλιάσουν τις μεγάλες πνευματικές διδασκαλίες μέσα στην καρδιά της οργανωμένης θρησκείας.
 • Η πίστη πλέον δεν θα θεωρείται ως μια παράλογη αναχώρηση από τη λογική και την Επιστήμη.
 • Οι πόλεμοι θα ελαττώνονται, ενώ η ειρήνη θα γίνεται όλο και περισσότερο μια κοινωνική πραγματικότητα.
 • Η Φύση θα ξανακερδίσει τις ιερές της αξίες.
Εκατομμύρια άνθρωποι ήδη ενσωματώνουν αυτές τις τάσεις και ιδέες μέσα στις ζωές τους. Συμμορφώνονται από τις αξίες της νέας πνευματικότητας. Τα γεγονότα μπορεί να κρύβουν την εκτεταμένη επανάσταση των πνευματικών αξιών, αλλά τα εξωτερικά γεγονότα πάντα ήταν ο φτωχός οδηγός για το τι συμβαίνει στο επίπεδο της ψυχής.
© Deepak Chopra
felix4
Διάβασε ακόμη
Οι Φονικοί Μονοθεϊσμοί  «Ύστερα από όλα όσα έχει κάνει ο άνθρωπος για τον Θεό, μήπως θα έπρεπε επιτέλους να μπει κι εκείνος στον κόπο να υπάρξει;». Φρεντερίκ Μπεγκμπεντέ
Ο Αντίχριστος F.W.N.  Μερικοί γεννιούνται μετά το θάνατο τους. Γνωρίζω καλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορώ να γίνω κατανοητός, και, επομένως, κατ’ ανάγκη κατανοητός. Πρέπει να ‘ναι κανείς έντιμος στα ζητήματα του πνεύματος, έντιμος μέχρι σκληρότητας για να μπορέσει να αντέξει τη σοβαρότητα μου, το πάθος μου
Ιουλιανός ο Μέγας Είναι αισχρό και άδικο αληθινά μεγάλοι άνθρωποι, όπως ο Ιουλιανός ο Μέγας να υποτιμάται και να μειώνεται από τους γνωστούς υπόπτους. Μεγάλος λάτρης της Ελληνικής φιλοσοφίας και σκέψης, θέλησε να επαναφέρει την φιλοσοφία και την Ελληνική παιδεία στην αυτοκρατορία του, που είχε πάρει την κατρακύλα του αφανισμού-χριστιανισμού.
Κέλσος “Αληθής Λόγος”  Ο «Αληθής Λόγος» είναι έργο υπεράσπισης του Ελληνισμού, το πρώτο ελληνικό έργο αντιιουδαϊκής και αντιχριστιανικής πολεμικής. Ο Κέλσος, Έλληνας εκλεκτικός φιλόσοφος της ύστερης αρχαιότητας, αντλώντας επιχειρήματα από το οπλοστάσιο της Ελληνικής Φιλοσοφίας, από την Ιστορία και τη Θρησκειολογία, δίνει την ελληνική απάντηση σε ένα δόγμα που το θεωρεί προϊόν βάρβαρης και απολίτιστης σκέψης, γράφει χαρακτηριστικά, ότι ο Χριστιανισμός απευθύνεται σε ηλίθιους και αμόρφωτους.

mia stala

Hackers μπορούν να πάρουν δεδομένα από ένα ανθρώπινο εγκέφαλο


“Τι γίνεται αν μεταξύ ανθρωπιάς και ψυχαγωγίας επιλέξουμε το δεύτερο;”
Όχι δεν είναι επιστημονική φαντασία αλλά μια απτή πραγματικότητα που κάνει για άλλη μια φορά  “προφητικές” τις Χολιγουντιανές ταινίες. Είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος εκπέμπει ηλεκτρικά κύματα σε διαφορετικές συχνότητες, που ονομάζονται: Βήτα, Αλφα, Θήτα, Δέλτα. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην παραγωγή των εγκεφαλικών κυμάτων, των νοητικών καταστάσεων και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο άνθρωπος. Αν λοιπόν το άτομο βρίσκεται σε εγρήγορση νοητική και ενεργεί με τις φυσικές του αισθήσεις, επικρατεί n παραγωγή των κυμάτων Βήτα.
Η συχνότητα Άλφα, από την άλλη μεριά, είναι χαμηλότερη κατά μία κλίμακα και περισσότερο ενεργητική από την Βήτα. Αυτή είναι η πιο ενεργητική παραγωγική και συγχρονισμένη από τις άλλες κι έχει άμεση σχέση με το υποσυνείδητο. Στο υποσυνείδητο συναντώνται οι δημιουργικές ικανότητες του ατόμου.
Η ιδανική και δημιουργική για τον άνθρωπο κατάσταση είναι να αλλάζουμε την εγκεφαλική συχνότητα, με τρόπο ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε ταυτόχρονα σε νοητική εγρήγορση, παράγοντας περισσότερα , κύματα Άλφα κατά βούληση και να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητές μας με περισσότερο πρακτικό τρόπο.
Τα Εγκεφαλικά κύματα είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο δέρμα του κεφαλιού. Κατά την καταγραφή αυτής της ηλεκτρικής δραστηριότητας παρατηρούνται διάφορες συχνότητες οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πότε εμφανίζονται.
Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) αποκαλύπτει 4 βασικά κύματα:
 • τα κύματα α (8-13 Hz)
 • τα κύματα β (13-30 Hz)
 • τα κύματα δ (1-4 Hz)
 • και τα κύματα θ (4-8 Hz)
Αλλά φαίνεται πως το φάσμα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος αποκαλύπτει και μια ακόμη κατηγορία κυμάτων, τα κύματα γ (περίπου 30-70 Hz). Τα πρώτα χρόνια της ζωής το ΗΕΓ αποτελείται κυρίως από χαμηλές συχνότητες. Κατά την ηρεμία του ατόμου με τα μάτια κλειστά, το ΗΕΓ που καταγράφεται από την οπίσθια περιοχή του εγκεφάλου, δίνει κύματα α, ενώ οι συχνότητες που καταγράφονται από το πρόσθιο τμήμα αντιστοιχούν σε κύματα β. Κατά την εγρήγορση όμως κύματα β με χαμηλότερη τάση και υψηλότερη συχνότητα, αντικαθιστούν τα κύματα α. Τα κύματα θ παρατηρούνται στα αρχικά στάδια του ύπνου, ενώ τα κύματα δ εμφανίζονται σε στάδια βαθύτερου ύπνου
Αυτό που έχει σημασία για το άρθρο μας είναι να ξαναθυμηθούμε πως ο εγκέφαλος παράγει Ηλεκτρικά κύματα, άρα καθόλου δεν ξαφνιάζει το παρακάτω.
neurosky
Οι hackers μπορούν να πάρουν δεδομένα από ένα ανθρώπινο εγκέφαλο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητέςπου παρουσίασαν την μελέτη τους στο Usenix Conference on Security 2012, που έγινε από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου στην Washington.
Χρησιμοποιώντας μία απλή συσκευή που κυκλοφορεί στο εμπόριο από την Neyrosky με κόστος που κυμαίνεται από 200 έως 300 δολάρια κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι εν λόγω συσκευές χρησιμοποιούνται για μια ποικιλία εφαρμογών, όπως video games, hands-free πληκτρολόγια, ή βοηθητικά για relaxation training.
Για την μελέτη πήραν μέρος 28 εθελοντές που φορούσαν συσκευές Brain computer interfaces (BCI) από την Neyrosky. Οι ερευνητές είχαν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα API για τη συλλογή δεδομένων από τις συσκευές Πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για να σπάσει το password σας;
Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά (και αναμενόμενα). Οι ερευνητές είχαν την δυνατότητα να αποσπάσουν και να αποκαλύψουν ιδιωτικές και απόρρητες πληροφορίες από τους εθελοντές που φορούσαν τα BCI μεταφράζοντας μέσω του API τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που έστελνε ο εγκέφαλος τους. Χρησιμοποιώντας ένα ανέξοδο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) από την συσκευή BCI κατάφεραν να έχουν επιτυχείς επιθέσεις. Τόσο επιτυχείς που μπόρεσαν να αποκαλύψουν ιδιωτικές πληροφορίες από την ζωή των εθελοντών όπως αριθμούς τραπεζικών καρτών, αριθμούς PIN, διευθύνσεις των σπιτιών τους, πρόσωπα που γνώριζαν και λοιπά. Hyperloop, Άρης, Apple SiRI και Τεχνητή Ευφυΐα Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια να μελετηθούν οι συνέπειες για την ασφάλεια των καταναλωτών των συσκευών BCI.
Τα αποτελέσματα δεν σοκάρουν, για όποιους γνωρίζουν, οι γνωστές ‘Μυστικές Εταιρίες’ τα χρησιμοποιούν κατά κόρον και σε πολύ πιο εξελιγμένη μορφή. Πως νομίζετε πως κάνουν τους ανθρώπους ζόμπι. Γιατί θεωρείτε πως ο άνθρωπος σε ολόκληρο τον πλανήτη, καταναλώνει ένα δηλητήριο για τον οργανισμό και την υγεία του, το πιο άχρηστο στον πλανήτη προϊόν, με χαρά και ευχαρίστηση και πληρώνει για να το αποκτήσει; Με την ίδια χαρά και ευχαρίστηση θα δεχτεί όλα τα καλούδια που του ετοιμάζουν οι επικυρίαρχοι του !

mia stala